Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 06 tháng 07 năm 2020

 » Thư viện ảnh » Ảnh hoạt động

Ảnh hoạt động

 • ảnh phát thưởng kể chuyện sách

 • Phát thưởng CI

 • 55576656_1560423820767854_116255453213622272_n_1

 • 55576057_1560424444101125_607921276077473792_n

 • 54523212_1560424960767740_5802362858251485184_n

 • Phát thưởng CI

 • 55476694_1560423910767845_4099078824086470656_n_1

 • Phát thưởng CI

 • Phát thưởng CI

 • 55443364_1560423864101183_8425936578676785152_n_1

 • Phát thưởng CI

 • Phát thưởng CI

 • 56242725_1560425180767718_4606824390326222848_n

 • 55543808_1560425110767725_6635754184903753728_n

 • Phát thưởng CI

 • Phát thưởng CI

 • 55518367_1560424120767824_7633752379443118080_n

 • Phát thưởng CI

 • 55518367_1560424120767824_7633752379443118080_n

 • 55606171_1560424350767801_8394663225282527232_n

 • Phát thưởng CI

 • Phát thưởng CI

 • Phát thưởng CI

 • Phát thưởng CI

 • Phát thưởng CI

 • Phát thưởng CI

 • Phát thưởng CI

 • 55529805_1560424574101112_2728646272801046528_n

 • 55914199_1560424650767771_564842367551537152_n

Các mục ảnh khác