Thứ Hai, 20/01/2020

Buổi sáng

- Chào cờ đầu tuần: 7g15’

TỔ CHỨC HỘI XUÂN CANH TÝ

Buổi chiều

- Thực hiện dạy học chương trình tuần 21

Thứ Ba, 21/01/2020

Buổi sáng

- Kiểm tra CSVC

- Lao động vệ sinh môi trường

- 13g30’: Họp Đảng ủy-Cô Anh

Duyệt KHPT

Buổi chiều

- Kiểm tra các nề nếp.

Thứ Tư, 22/01/2020

Buổi sáng

- Gửi DS HS của đội bóng đá nam, nữ tham gia giao lưu cấp thị xã

Buổi chiều

- 14g: Họp mặt cuối năm

Thứ Năm, 23/01/2020

Buổi sáng

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

- Trực theo lịch phân công

Buổi chiều

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

- Trực theo lịch phân công

Thứ Sáu, 24/01/2020

Buổi sáng

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

- Trực theo lịch phân công

Buổi chiều

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

- Trực theo lịch phân công

Thứ Bảy, 25/01/2020

Buổi sáng

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

- Trực theo lịch phân công

Buổi chiều

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

- Trực theo lịch phân công

Chủ Nhật, 26/01/2020

Buổi sáng

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

- Trực theo lịch phân công

Buổi chiều

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

- Trực theo lịch phân công