Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 15 tháng 08 năm 2020

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 20:45 09/08/2020  

Tuần 33 năm 2020
Từ ngày 10/08/2020 đến ngày 16/08/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(10/08/2020)

- CBGVNV thực hiện các nội dung theo các hướng dẫn của các cấp về phòng chống Covid-19.

- Cô Hồng hỗ trợ đo thân nhiệt cho HS thi TNPTTH tại Hội đồng thi Đặng Huy Trứ.

- Trực trường: Cô Hương, T.Doan, Bảo vệ

- Thực hiện công tác tuyển sinh: Rà soát các trường hợp 6 tuổi thuộc địa bàn 6 thôn chưa đến nộp hồ sơ:

+ Cô Hoa, Cô Mộng, Cô Hồng: Giáp Đông, Giáp Trung, Giáp Kiền

+ Cô Hiền: Giáp Tây.

+ Cô Thư, Th Thuận: Triều Sơn Trung, Giáp Thượng

+ Cô Hương: Tổng hợp số liệu, báo cáo và hoàn thiện biên bản tuyển sinh đến ngày 12/8/2020

- Trực trường: Cô Hương, T.Doan 

Thứ Ba
(11/08/2020)

- Trực trường: Cô Hương, T.Doan

- Cô Thủy cập nhật công văn đi, đến (Sổ công văn)

- Trực trường: Cô Hương, T.Doan

- Cô Thủy cập nhật công văn đi, đến (Sổ công văn)

Thứ Tư
(12/08/2020)

- Trực trường: Cô Anh, T.Doan, Bảo vệ

- Gửi hồ sơ tuyển sinh (email)

- Cô Thủy cập nhật công văn đi, đến (Sổ công văn)

- Trực trường: Cô Anh, T.Doan, Bảo vệ

- Cô Thủy cập nhật công văn đi, đến (Sổ công văn)

Thứ Năm
(13/08/2020)

- Trực trường: Cô Anh, T.Doan, Bảo vệ

- Cô Thủy cập nhật công văn đi, đến (Sổ công văn)

- Trực trường: Cô Anh, T.Doan, Bảo vệ

- Cô Thủy cập nhật công văn đi, đến (Sổ công văn)

Thứ Sáu
(14/08/2020)

- Trực trường: Cô Hương, T.Doan

- Hoàn thiện hồ sơ tuyển sinh (văn bản giấy)

- Trực trường: Cô Hương, T.Doan, Bảo vệ

- Cô Anh duyệt tuyển sinh lớp 1, năm học 2010 - 2021 tại PGD

Thứ Bảy
(15/08/2020)
Chủ Nhật
(16/08/2020)