Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 21 tháng 01 năm 2020

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 15:28 17/01/2020  

Tuần 4 năm 2020
Từ ngày 20/01/2020 đến ngày 26/01/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(20/01/2020)

- Chào cờ đầu tuần: 7g15’

TỔ CHỨC HỘI XUÂN CANH TÝ

- Thực hiện dạy học chương trình tuần 21

Thứ Ba
(21/01/2020)

- Kiểm tra CSVC

- Lao động vệ sinh môi trường

- 13g30’: Họp Đảng ủy-Cô Anh

Duyệt KHPT

- Kiểm tra các nề nếp.

Thứ Tư
(22/01/2020)

- Gửi DS HS của đội bóng đá nam, nữ tham gia giao lưu cấp thị xã

- 14g: Họp mặt cuối năm

Thứ Năm
(23/01/2020)

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

- Trực theo lịch phân công

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

- Trực theo lịch phân công

Thứ Sáu
(24/01/2020)

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

- Trực theo lịch phân công

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

- Trực theo lịch phân công

Thứ Bảy
(25/01/2020)

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

- Trực theo lịch phân công

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

- Trực theo lịch phân công

Chủ Nhật
(26/01/2020)

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

- Trực theo lịch phân công

- Nghỉ Tết Nguyên Đán

- Trực theo lịch phân công