Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 21 tháng 01 năm 2020

 » Tài nguyên » Bài giảng điện tử

Bài giảng điện tử

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
KHCN ,KHBH tuần20- Tin học - 2019-2020

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁ NHÂN TUẦN 20 (Từ 13 /01/2020- 18/01/2020) Thứ, ngày Buổi Nội dung công việc Ghi chú T. hai 06/01 Sáng - Chào cờ đầu tuần: 7g15’ - Thực hiện dạy học chương trình tuần 20 Chiều - 13 giờ 30 phút- Dạy học  theo kế...

KHBH TUẦN 19-20 KHỐI 1,2,3-MĨ THUẬT

TUẦN 19: CHỦ ĐỀ 9: THIÊN NHIÊN TƯƠI ĐẸP  (2TIẾT)  (Tiết 1) I. MỤC TIÊU: - Nhận ra được hình ảnh cùng với các đường nét và  màu sắc đặc trưng của phong cảnh thiên nhiên. - Vẽ được phong cảnh đơn giản, biết...

KHCN ,KHBH tuần19- Tin học - 2019-2020

TUẦN 19                                                 Ngày dạy:   Sáng  thứ  ba ngày 07/01/2020  lớp 3/1,3/2                                                                          Chiều thứ  ba  ngày 07/01/2020  lớp 3/4                                                                                                                                                            Chiều thứ năm ngày 09/01/2020  lớp 3/3 Chủ đề 3: Soạn thảo văn bản Bài 1: Bước đầu soạn thảo...

KHCN ,KHBH tuần18- Tin học - 2019-2020

TUẦN 18                                                                       Ngày kiểm tra :   Sáng  thứ  ba ngày 24/12/2019                                                                                                    Bài: KIỂM TRA HỌC KỲ I   A. Mục tiêu bài dạy: - Kiểm tra, đánh giá kiến thức của học sinh trong học kỳ I. B. Các hoạt...

giáo an anh van tuan 19 khối 5

Week:  19                       Date :: 06/01/2020-10/01/2020 Period: 73 THEME 5: Time                                                     Lesson 1 (Part A, B) A. Objectives           - By the end of the lesson, Ss will be able to: + remember the way to say time.           + ask and answer about what...

giáo an anh van tuan 19 khối 4

Week:  19                       Date :: 06/01/2020-10/01/2020 Period: 73 THEME 5: Time                                                     Lesson 1 (Part A, B) A. Objectives           - By the end of the lesson, Ss will be able to: + remember the way to say time.           + ask and answer about what...

KHBH TUẦN 18 KHỐI 1,2,3-MĨ THUẬT

TUẦN 18:             CHỦ ĐỀ 8: BÌNH HOA XINH XẮN  (2TIẾT)  (Tiết 2) I. MỤC TIÊU: - Nhận ra và nêu được đặc điểm về hình dáng, sự cân đối, màu sắc của một số bình (lọ) hoa. - Vẽ, cắt hoặc xé dán được...

khdh tuan 17 lop 2/1

TẬP ĐỌC: Tìm ngọc I. Mục tiêu: -  Biết nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ. Biết đọc với giọng kể chậm rải.. - Hiểu ND: Câu chuyện kể về những con vật nuôi trong nhà rất tình...

KHCN ,KHBH tuần17- Tin học - 2019-2020

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁ NHÂN TUẦN 17 (Từ16/12/2019 - 20/12/2019) Thứ, ngày Buổi Nội dung công việc Ghi chú T. hai 18/11 Sáng - Chào cờ đầu tuần: 7g15’ - Thực hiện dạy học chương trình tuần 17 Chiều - 13 giờ 30 phút- Dạy học  theo kế hoạch...

KHBH TUẦN 17 KHỐI 1,2,3-MĨ THUẬT

TUẦN 17:   CHỦ ĐỀ 8: BÌNH HOA XINH XẮN  (2TIẾT)  (Tiết 1) I. MỤC TIÊU: - Nhận ra và nêu được đặc điểm về hình dáng, sự cân đối, màu sắc của một số bình (lọ) hoa. - Vẽ, cắt hoặc xé dán được...

KHBH tuan 16(2019-2020)- Tin học- Trương Thị Vi Mẫn

TUẦN 16                                                 Ngày dạy:   Sáng  thứ  ba ngày 10/12/2019 lớp 3/1,3/2                                                                                 Chiều  thứ ba ngày 10/12/2019 lớp 3/4                                                                                   Chiều  thứ năm ngày 12/12/2019 lớp 3/3 Học và chơi cùng máy tính:  Tập vẽ với phần mềm TUX PAINT I. Mục...

KHBH TUẦN 16 KHỐI 1,2,3-MĨ THUẬT

TUẦN 16:     CHỦ ĐỀ 7: TÌM HIỂU TRANH THEO CHỦ ĐỀ:  “NHỮNG CON VẬT NGỘ NGHĨNH”  (2TIẾT)  (Tiết 2) I. MỤC TIÊU: - Nêu được nội dung, hình ảnh và màu sắc trên tranh. - Mô phỏng lại tác phẩm được xem hoặc thể...

LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 16 LỚP 2/2

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TRÀ                                        ĐỘC LẬP- TỰ DO – HẠNH PHÚC KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG TÁC TRONG TUẦN 16(Lớp 2/2) (Năm...

giáo an anh van tuan 16 khối 4

Week: 16                                                    Date : 09/12/2019-13/12/2019 Period:  61+62 THEME 4: CLOTHES                                   Lesson 5 (Reading + Speaking + Writing) +Workbook A. Objectives           - By the end of the lesson, Ss will be able to:                          + talk about the feelings and what people need...

giáo an anh van tuan16 khối 5

Week: 16                                                              Date : 09/12/2019- 13/12/2019 Period: 61+62 THEME 4: TRAVEL                                   Lesson 5 (Reading + Speaking + Writing) +workbook A. Objectives + By the end of the lesson, students will be able to talk about how to travel to somewhere. B. Language content:  ...

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁ NHÂN THƯ VIỆN THÁNG : 12/2019

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁ NHÂN THÁNG : 12 /2019   1. Chủ đề: “Luyện rèn tri thức, vững bước tương lai” 2. Nhận xét công tác tháng trước: a. Những công việc đã thực hiện: - Đã cho học sinh đọc và mượn...

KHCN ,KHBH tuần15- Tin học - 2019-2020

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁ NHÂN TUẦN (Từ 02/12/2019 – 08/12/2019) Thứ, ngày Buổi Nội dung công việc Ghi chú T. hai 18/11 Sáng - Chào cờ đầu tuần: 7g15’ - Thực hiện dạy học chương trình tuần 15 Chiều - 13 giờ 30 phút- Dạy học  theo kế hoạch...

khdh tuan 15 lop 3/1

TUẦN 15 TẬP ĐỌC- KỂ CHUYỆN:                                                                HŨ BẠC CỦA NGƯỜI CHA. I.Mục tiêu: A.Tập đọc: KT:-Học sinh đọc đúng, ràng mạch. Bước đầu biết đọc phân biệt lời dẫn chuyện với lời nhân vật KN:-Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Hai bàn tay lao...

KHBH TUẦN 15 KHỐI 1,2,3-MĨ THUẬT

TUẦN 15: CHỦ ĐỀ 7: TÌM HIỂU TRANH THEO CHỦ ĐỀ:  “NHỮNG CON VẬT NGỘ NGHĨNH”  (2TIẾT)  (Tiết 1) I. MỤC TIÊU: - Nêu được nội dung, hình ảnh và màu sắc trên tranh. - Mô phỏng lại tác phẩm được xem hoặc thể hiện...

KHCN tuần 14- KHBH tuần 14- Tin học - 2019-2020

TUẦN 14                                                         Ngày dạy:   Sáng  thứ  ba ngày 26/11/2019  lớp 3/1,3/2                                                                            Chiều thứ  ba  ngày 26/11/2019  lớp 3/4                                                                                                                                                            Chiều thứ năm ngày 28/11/2019 lớp 3/3           Bài 6: Tô màu, hoàn thiện tranh vẽ I. Mục tiêu: -Biết sử...

giáo an anh van tuan 14 khối 5

Week: 14                                                    Date : 25/11/2019-29/11/2019 Period: 53+54      THEME 4: TRAVEL                                                     Lesson 2 (Part C, D, E) + workbook A. Objectives - By the end of the lesson, students will be able to talk about + Order food and drinks + Learn some vocabularies...

giáo an anh van tuan 14 khối 4

Week: 14                                                              Date : 25/11/2019-29/11/2019 Period: 56   THEME 4: CLOTHES                                                     Lesson 3 (Part C, D, E) A. Objectives           - By the end of the lesson, Ss will be able to: + remember more kinds of clothes + ask and answer about people’s possessions  B....

KHBH TUẦN 14 KHỐI 1,2,3-MĨ THUẬT

TUẦN 14:     CHỦ ĐỀ 6: ÔNG MẶT TRỜI VUI TÍNH  (2TIẾT)  (Tiết 2) I. MỤC TIÊU: - Nhận ra và nêu được hình dạng và màu sắc của Mặt Trời. -Phát huy được trí tưởng tượng trong quá trình thể hiện hình ảnh để...

KHCN tuần 13- KHBH tuần 13- Tin học - 2019-2020

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁ NHÂN TUẦN (Từ18/11/2019 - 24/11/2019) Thứ, ngày Buổi Nội dung công việc Ghi chú T. hai 18/11 Sáng - Chào cờ đầu tuần: 7g15’ - Thực hiện dạy học chương trình tuần 13 Chiều - 13 giờ 30 phút- Dạy học  theo kế hoạch (5/1,4/2)   T....

KẾ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN 13 LỚP 2/2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TRÀ                                                ĐỘC LẬP- TỰ DO – HẠNH PHÚC KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG TÁC TRONG TUẦN 13(Lớp 2/2) (Năm...

KHBH TUẦN 13 KHỐI 1,2,3-MĨ THUẬT

CHỦ ĐỀ 6: ÔNG MẶT TRỜI VUI TÍNH  (2TIẾT)  (Tiết 2) I. MỤC TIÊU: - Nhận ra và nêu được hình dạng và màu sắc của Mặt Trời. -Phát huy được trí tưởng tượng trong quá trình thể hiện hình ảnh để vẽ...

giáo an anh van tuan 12 khối 5

Week: 12                                                    Date : 11/11/2019-15/11/2019 Period:  45+46 THEME 3: A SHOPPING TRIP                                   Lesson 5 (Reading + Speaking + Writing) +workbook A. Objectives + By the end of the lesson, students will be able to talk about talk about things people buy and...

giáo an anh van tuan 12 khối 4

Week: 12                                                              Date : 11/11/2019-15/11/2019 Period:  45+46 THEME 3: BODY AND FACE                                  Lesson 5 (Reading, Speaking and Writing)+ Workbook A. Objectives           - By the end of the lesson, Ss will be able to               + talk about animals inVietnam  B. Language content:        1. Vocabulary:...

KHCN tuần 12- KHBH tuần 12- Tin học - 2019-2020

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁ NHÂN TUẦN (Từ11/11/2019 - 16/11/2019) Thứ, ngày Buổi Nội dung côngviệc Ghichú T.hai 11/11 Sáng - Chàocờđầutuần - Thựchiệndạyhọcchươngtrìnhtuần 12 Chiều - 13 giờ 30 phút- Dạy học theo kế hoạch (5/1,4/2)   T. ba 12/11 Sáng - 07 giờ 30 phút- Dạy học theo kế hoạch 3/1,3/2) Chiều - 13 giờ 30...

KHBH TUẦN 12 KHỐI 1,2,3-MĨ THUẬT

                                       CHỦ ĐỀ 5: EM VÀ BẠN EM  (3TIẾT)  (Tiết 3) I. MỤC TIÊU: -Nêu được tên các bộ phận chính của cơ thể người. -Thể hiện được bức tranh chủ đề “Em và bạn em” bằng cách vẽ hoặc xé dán. - Giới...