Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 15 tháng 08 năm 2020

 » Tài nguyên » Giáo án dạy học

Giáo án dạy học

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
KHDH MÔN ÂM NHẠC TUẦN 22 KHỐI 1,2,3,4,5

Tieát 22:                                                                                         Ngày soạn: 18.04.2020   OÂn taäp baøi haùt: Taäp taàm voâng I/Muïc tieâu: - KT: OÂn taäp baøi haùt: Taäp taàm voâng - KN: Biết hát kết hợp vỗ tay hoặc gõ đệm theo bài hát.     Biết hát theo giai điệu và...

KHBH môn Âm nhạc tuần 16 năm học 2019-2020

Tiết 16:                                                                                          Ngày soạn: 08.12.2019 Nghe quốc ca Kể chuyện âm nhạc I.Mục tiêu: -Kiến thức:             +Nghe Quốc Ca, kể chuyện âm nhạc -Kĩ năng: +Làm quen với bài Quốc ca. +Biết khi chào cờ, hát Quốc ca phải đứng nghiêm trang. +Biết Nội dung câu chuyện...

khbh mon am nhac tuan 15

Tiết 15:                                                                                        Ngày soạn: 01.12.2019 Ôn tập hai bài hát: - Đàn gà con                                         - Sắp đến tết rồi I.Mục tiêu: -Kiến thức:             +Ôn hai bài hát: Đàn gà con và Sắp đến tết rồi. . -Kĩ năng: +Biết hát theo giai điệu và...

khbh mon am nhac tuan 13,14

Tiết 13:                                                                                       Ngày soạn: 17.11.2019                                                                                Học hát bài: Sắp đến tết rồi (Nhạc và lời: Hoàng Vân) I.Mục tiêu: -Kiến thức:             + Học bài hát:Sắp đến tết rồi -Kĩ năng: +Biết vỗ tay và gõ đệm theo bài hát. +Biết hát theo giai điệu và...

KẾ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN 14 -LỚP 2/1

PHÒNG GD VÀ ĐT HƯƠNG TRÀ                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                                Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG VIỆC TRONG TUẦN 14 (2019-2020) (Từ ngày...

KẾ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN 13 -LỚP 2/1

PHÒNG GD VÀ ĐT HƯƠNG TRÀ                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                                Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG VIỆC TRONG TUẦN 13 (2019-2020) (Từ ngày...

KHBH môn Âm nhạc tuần 12 năm học 2019-2020

Tiết 12:                                                                                             Ngày soạn: 10.11.2019 Ôn tập bài hát: Đàn gà con (Nhạc: phi-lip-pen-cô: lời: Việt Anh) I.Mục tiêu: -Kiến thức:             +Ôn bài hát “Đàn gà con” -Kĩ năng: +Biết hát  theo giai điệu và lời 1, lời 2 của bài ca. +Biết  hát...

khbh mon am nhac tuan 10, 11

Tiết 10:                                                                                           Ngày soạn: 20.10.2019 Ôn tập hai bài hát: - Tìm bạn thân                                - Lý cây xanh I.Mục tiêu: -Kiến thức:             +Ôn tập hai bài hát “Tìm bạn thân” và “Lý cây xanh”. -Kĩ năng: +Biết hát  theo giai điệu và đúng  lời...

KHBH tuần 10- LỚP 2/1

  PHÒNG GD VÀ ĐT HƯƠNG TRÀ                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG VIỆC TRONG TUẦN 10( 2019-2020) (Từ ngày...

khbh mon am nhac tuan 09

Tiết 9:                                                                                              Ngày soạn: 13.10.2019 Ôn tập bài hát: Lý cây xanh (Dân ca Nam Bộ) I/Mục tiêu: - Kiến thức:  +Ôn tập bài hát: Lý cây xanh - Kĩ năng: +Biết hát  theo giai điệu và  đúng lời  bài ca. +Tập nói thơ theo tiết...

KẾ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN 9-LỚP 2/1

PHÒNG GD VÀ ĐT HƯƠNG TRÀ                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG VIỆC TRONG TUẦN 9( 2019-2020) (Từ ngày...

KHBH mon am nhac tuan 08(07.10.2019)

Tiết 8:                                                                                        Ngày soạn: 06.10.2019 Học hát bài: Lý cây xanh (Dân ca Nam Bộ) I.Mục tiêu: -Kiến thức:             +Học hát bài “Lý cây xanh” -Kĩ năng: + Biế hát kết hợp vỗ tayhoặc gõ đệm  theo bài hát +Biết đây là một bài dân ca +Biết...

KHBH môn Âm nhạc tuần 1-7 khối 1 năm học 2019-2020

Tiết 1:                                                                                             Ngày soạn: 18.08.2019                                                      Học hát bài: Quê hương tươi đẹp                                                                                                     (Dân ca Nùng-Đặt lời: Anh Hoàng) I.Mục tiêu: -Kiến thức:   + Học hát bài “Quê hương tươi đẹp” -Kĩ năng: +Biết hát  theo giai điệu và lời ca. +Biết vỗ...

ke hoach bai hoc tuan 31 lop 2/1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TRÀ                                        ĐỘC LẬP- TỰ DO – HẠNH PHÚC   KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG TÁC TRONG TUẦN 31(Lớp 2/1) (Năm...

ke hoach bai hoc tuan 30 lop 2/1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TRÀ                                        ĐỘC LẬP- TỰ DO – HẠNH PHÚC   KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG TÁC TRONG TUẦN 30(Lớp 2/1) (Năm...

ke hoach bai hoc tuan 29 lop 2/1

                          Tuần 29 Thứ hai ngày 1 tháng 4 năm 2019 Chào cờ I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Củng cố việc chấp hành nội quy nề nếp học tập, các hoạt động trong tuần. 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo...

giáo án anh văn 5 tuan 25

Week 25                                                     Date : 25/2/2019-01/3/2019 Period 97  UNIT 7: LESSON 2              Aims: - Talking and reading about what people are doing with the present continuous. Teaching aids: Power point           TG Teacher’s activities Students’ activities   Introduction aWarm up: Review celebration vocabulary. Play slowly reveal with...

KHBH Lớp 1/2 Tuần 24

PHÒNG GD VÀ ĐT HƯƠNG TRÀ                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                      Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG VIỆC TRONG TUẦN 24( 2018-2019) (Từ ngày...

KHBH Lớp 1/2 Tuần 23

PHÒNG GD VÀ ĐT HƯƠNG TRÀ                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                         Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG VIỆC TRONG TUẦN 23( 2018-2019) (Từ ngày...

KHBH Lớp 1/2 Tuần 21

PHÒNG GD VÀ ĐT HƯƠNG TRÀ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN               Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG VIỆC TRONG TUẦN 21( 2018-2019) (Từ ngày...

KHBH Lớp 1/2 Tuần 20

PHÒNG GD VÀ ĐT HƯƠNG TRÀ            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN               Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG VIỆC TRONG TUẦN 20( 2018- 2019) (Từ...

KHBH Lớp 1/2 Tuần 19

PHÒNG GD VÀ ĐT HƯƠNG TRÀ            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN               Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc   KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG VIỆC TRONG TUẦN 19( 2018-2019) (Từ ngày...

KHBK Lớp 1/2 Tuần 18

PHÒNG GD VÀ ĐT HƯƠNG TRÀ                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc        KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG VIỆC TRONG TUẦN 18 ( 2018-2019) (Từ...

khbh mon am nhac tuan 15,16,17,18

 Tiết 15:                                                                                         Ngày soạn: 02.12.2018                                                                            Ôn tập hai bài hát:  Chúc mừng sinh nhật  Cộc cách tùng cheng I/Mục tiêu: -Kiến thức:             +Ôn tập ba bài hát: “Chúc mừng sinh nhật-Cộc cách tùng cheng -Kĩ năng: + Biết hát  theo giai điệu và đúng ...

khbh mon am nhac tuan 15,16,17,18

Tiết 15:                                                                                     Ngày soạn: 02.12.2018                                                                            Ôn tập hai bài hát: - Đàn gà con                                         - Sắp đến tết rồi I.Mục tiêu: -Kiến thức:             +Ôn hai bài hát:Đàn gà con và Sắp đến tết rồi. . -Kĩ năng: +Biết hát theo giai điệu và đúng...

KHBH Lớp 1/2 Tuần 17

TUẦN 17                                                  CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN   I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Củng cố việc chấp hành nội quy nề nếp học tập, các hoạt động trong tuần. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo liên đội và...

khbh tuan 17, lop 2,1

Tuần 17 Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2018                                             Chào cờ I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Củng cố việc chấp hành nội quy nề nếp học tập, các hoạt động trong tuần. 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng tập hợp đội hình...

KHBD tuan 27

                                                          Tuần 27 Thứ hai ngày 25/5/2020 TOÁN:                                            TIẾT 135: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết tính thời gian của một chuyển động đều. - Biết quan hệ giữa thời gian với vận tốc và quãng đường. - Làm bài tập 1,2,3. II.Đồ dùng: Bảng...

KHBD tuan26

                                                           Tuần 26 Thứ hai ngày 18/5/2020 TOÁN:                                            TIẾT 130: VẬN TỐC I.Mục tiêu: Giúp HS - Có khái niệm ban đầu về vận tốc, đơn vị đo vận tốc - Biết tình vận tốc của một chuyển động đều - Học sinh yêu thích...

KHBD tuan 25

                                                            Tuần 25 Thứ hai ngày 11/5/2020 TOÁN: TIẾT 125: LUYỆN TẬP. I/ Mục tiêu : HS - Rèn luyện kỹ năng cộng và trừ số đo thời gian. - Vận dụng giải các bài toán thực tiễn. -Làm bài tập 1b, 2, 3 - Yêu thích...

KHBD tuan 24

                                                        Tuần 24 Thứ hai ngày 4/5/2020 TOÁN:                           TIẾT 116: LUYỆN TẬP CHUNG. I/ Mục tiêu : - Biết vận dụng các công thức tính diện tích, thể tích của hình đã học để giải các bài toán liên quan có yêu cầu...

KHBH tuần 27 lớp 5/3

TUẦN 27Thứ  hai  ngày 25 tháng 5 năm 2020TOÁNLUYỆN TẬPI. MỤC TIÊU1. Kiến thức: Củng cố về cách tính thời gian.2. Kĩ năng: Biết tính thời gian của một chuyển động diều. Biết quan hệ giữa thời gian, vận...

KHBH tuần 26 lớp 5/3

TUẦN 26 Thứ  hai  ngày 18 tháng 5 năm 2020 TOÁN   VẬN TỐC   I. MỤC TIÊU           1. Kiến thức: Có khái niệm ban đầu về vận tốc, đơn vị đo vận tốc.           2. Kĩ năng:    Biết tính vận tốc của một chuyển động...

KÊ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN 27 LỚP 1/1

      PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc   LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 1/ 1 - TUẦN 27 (Từ...