Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "

Ngày 21 tháng 01 năm 2020

 » Tài nguyên » Giáo án dạy học

Giáo án dạy học

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
KHBH môn Âm nhạc tuần 16 năm học 2019-2020

Tiết 16:                                                                                          Ngày soạn: 08.12.2019 Nghe quốc ca Kể chuyện âm nhạc I.Mục tiêu: -Kiến thức:             +Nghe Quốc Ca, kể chuyện âm nhạc -Kĩ năng: +Làm quen với bài Quốc ca. +Biết khi chào cờ, hát Quốc ca phải đứng nghiêm trang. +Biết Nội dung câu chuyện...

khbh mon am nhac tuan 15

Tiết 15:                                                                                        Ngày soạn: 01.12.2019 Ôn tập hai bài hát: - Đàn gà con                                         - Sắp đến tết rồi I.Mục tiêu: -Kiến thức:             +Ôn hai bài hát: Đàn gà con và Sắp đến tết rồi. . -Kĩ năng: +Biết hát theo giai điệu và...

khbh mon am nhac tuan 13,14

Tiết 13:                                                                                       Ngày soạn: 17.11.2019                                                                                Học hát bài: Sắp đến tết rồi (Nhạc và lời: Hoàng Vân) I.Mục tiêu: -Kiến thức:             + Học bài hát:Sắp đến tết rồi -Kĩ năng: +Biết vỗ tay và gõ đệm theo bài hát. +Biết hát theo giai điệu và...

KẾ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN 14 -LỚP 2/1

PHÒNG GD VÀ ĐT HƯƠNG TRÀ                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                                Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG VIỆC TRONG TUẦN 14 (2019-2020) (Từ ngày...

KẾ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN 13 -LỚP 2/1

PHÒNG GD VÀ ĐT HƯƠNG TRÀ                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                                Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG VIỆC TRONG TUẦN 13 (2019-2020) (Từ ngày...

KHBH môn Âm nhạc tuần 12 năm học 2019-2020

Tiết 12:                                                                                             Ngày soạn: 10.11.2019 Ôn tập bài hát: Đàn gà con (Nhạc: phi-lip-pen-cô: lời: Việt Anh) I.Mục tiêu: -Kiến thức:             +Ôn bài hát “Đàn gà con” -Kĩ năng: +Biết hát  theo giai điệu và lời 1, lời 2 của bài ca. +Biết  hát...

khbh mon am nhac tuan 10, 11

Tiết 10:                                                                                           Ngày soạn: 20.10.2019 Ôn tập hai bài hát: - Tìm bạn thân                                - Lý cây xanh I.Mục tiêu: -Kiến thức:             +Ôn tập hai bài hát “Tìm bạn thân” và “Lý cây xanh”. -Kĩ năng: +Biết hát  theo giai điệu và đúng  lời...

KHBH tuần 10- LỚP 2/1

  PHÒNG GD VÀ ĐT HƯƠNG TRÀ                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG VIỆC TRONG TUẦN 10( 2019-2020) (Từ ngày...

khbh mon am nhac tuan 09

Tiết 9:                                                                                              Ngày soạn: 13.10.2019 Ôn tập bài hát: Lý cây xanh (Dân ca Nam Bộ) I/Mục tiêu: - Kiến thức:  +Ôn tập bài hát: Lý cây xanh - Kĩ năng: +Biết hát  theo giai điệu và  đúng lời  bài ca. +Tập nói thơ theo tiết...

KẾ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN 9-LỚP 2/1

PHÒNG GD VÀ ĐT HƯƠNG TRÀ                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG VIỆC TRONG TUẦN 9( 2019-2020) (Từ ngày...

KHBH mon am nhac tuan 08(07.10.2019)

Tiết 8:                                                                                        Ngày soạn: 06.10.2019 Học hát bài: Lý cây xanh (Dân ca Nam Bộ) I.Mục tiêu: -Kiến thức:             +Học hát bài “Lý cây xanh” -Kĩ năng: + Biế hát kết hợp vỗ tayhoặc gõ đệm  theo bài hát +Biết đây là một bài dân ca +Biết...

KHBH môn Âm nhạc tuần 1-7 khối 1 năm học 2019-2020

Tiết 1:                                                                                             Ngày soạn: 18.08.2019                                                      Học hát bài: Quê hương tươi đẹp                                                                                                     (Dân ca Nùng-Đặt lời: Anh Hoàng) I.Mục tiêu: -Kiến thức:   + Học hát bài “Quê hương tươi đẹp” -Kĩ năng: +Biết hát  theo giai điệu và lời ca. +Biết vỗ...

ke hoach bai hoc tuan 31 lop 2/1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TRÀ                                        ĐỘC LẬP- TỰ DO – HẠNH PHÚC   KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG TÁC TRONG TUẦN 31(Lớp 2/1) (Năm...

ke hoach bai hoc tuan 30 lop 2/1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TRÀ                                        ĐỘC LẬP- TỰ DO – HẠNH PHÚC   KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG TÁC TRONG TUẦN 30(Lớp 2/1) (Năm...

ke hoach bai hoc tuan 29 lop 2/1

                          Tuần 29 Thứ hai ngày 1 tháng 4 năm 2019 Chào cờ I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Củng cố việc chấp hành nội quy nề nếp học tập, các hoạt động trong tuần. 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo...

giáo án anh văn 5 tuan 25

Week 25                                                     Date : 25/2/2019-01/3/2019 Period 97  UNIT 7: LESSON 2              Aims: - Talking and reading about what people are doing with the present continuous. Teaching aids: Power point           TG Teacher’s activities Students’ activities   Introduction aWarm up: Review celebration vocabulary. Play slowly reveal with...

KHBH Lớp 1/2 Tuần 24

PHÒNG GD VÀ ĐT HƯƠNG TRÀ                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                      Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG VIỆC TRONG TUẦN 24( 2018-2019) (Từ ngày...

KHBH Lớp 1/2 Tuần 23

PHÒNG GD VÀ ĐT HƯƠNG TRÀ                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                         Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG VIỆC TRONG TUẦN 23( 2018-2019) (Từ ngày...

KHBH Lớp 1/2 Tuần 21

PHÒNG GD VÀ ĐT HƯƠNG TRÀ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN               Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG VIỆC TRONG TUẦN 21( 2018-2019) (Từ ngày...

KHBH Lớp 1/2 Tuần 20

PHÒNG GD VÀ ĐT HƯƠNG TRÀ            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN               Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG VIỆC TRONG TUẦN 20( 2018- 2019) (Từ...

KHBH Lớp 1/2 Tuần 19

PHÒNG GD VÀ ĐT HƯƠNG TRÀ            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN               Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc   KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG VIỆC TRONG TUẦN 19( 2018-2019) (Từ ngày...

KHBK Lớp 1/2 Tuần 18

PHÒNG GD VÀ ĐT HƯƠNG TRÀ                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc        KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG VIỆC TRONG TUẦN 18 ( 2018-2019) (Từ...

khbh mon am nhac tuan 15,16,17,18

 Tiết 15:                                                                                         Ngày soạn: 02.12.2018                                                                            Ôn tập hai bài hát:  Chúc mừng sinh nhật  Cộc cách tùng cheng I/Mục tiêu: -Kiến thức:             +Ôn tập ba bài hát: “Chúc mừng sinh nhật-Cộc cách tùng cheng -Kĩ năng: + Biết hát  theo giai điệu và đúng ...

khbh mon am nhac tuan 15,16,17,18

Tiết 15:                                                                                     Ngày soạn: 02.12.2018                                                                            Ôn tập hai bài hát: - Đàn gà con                                         - Sắp đến tết rồi I.Mục tiêu: -Kiến thức:             +Ôn hai bài hát:Đàn gà con và Sắp đến tết rồi. . -Kĩ năng: +Biết hát theo giai điệu và đúng...

KHBH Lớp 1/2 Tuần 17

TUẦN 17                                                  CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN   I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Củng cố việc chấp hành nội quy nề nếp học tập, các hoạt động trong tuần. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo liên đội và...

khbh tuan 17, lop 2,1

Tuần 17 Thứ hai ngày 17 tháng 12 năm 2018                                             Chào cờ I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Củng cố việc chấp hành nội quy nề nếp học tập, các hoạt động trong tuần. 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng tập hợp đội hình...

KHBH Lớp 1/2 Tuần 16

TUẦN 16                                                  CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN   I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Củng cố việc chấp hành nội quy nề nếp học tập, các hoạt động trong tuần. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo liên đội và...

khbh tuan 16, lop 2.1

Tuần 16 Thứ hai ngày 10 tháng 12 năm 2018   Chào cờ I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Củng cố việc chấp hành nội quy nề nếp học tập, các hoạt động trong tuần. 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo liên...

khdh môn thể dục lớp 4 tuần 20 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 13.01.2020  Lớp 4/1;   16.01.2020   Lớp 4/2                                                                       Tuần: 20 Bài 39: ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI - TRÒ CHƠI I.MỤC TIÊU: + Kiến thức:  Đi chuyển hướng phải, trái và Trò chơi “Thăng bằng” + Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản...

khdh môn thể dục lớp 2 tuần 20 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 13.01.2020 (Lớp 2/3)  17.01.2020 (Lớp 2/2) 16.01.2020 (lớp 2/1) Tuần: 20 Bài 39: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN  TRÒ CHƠI “CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU” I.MỤC TIÊU: + Kiến thức:- Đứng kiễng gót 2 tay chống hông và...

khdh môn thể dục lớp 1 tuần 20 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 14.01. 2020( Lớp 1/1. Lớp 1/3) 16.01.2020 (Lớp 1/2 ) Tuần: 20 BÀI 20:  BÀI THỂ DỤC- TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Ôn 2 động tác: Vươn thở, tay và Học động tác chân của bài...

KẾ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN 20 LỚP 2/2

Tuần 20 Thứ hai ngày 13tháng 1 năm 2020   Chào cờ I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Củng cố việc chấp hành nội quy nề nếp học tập, các hoạt động trong tuần. 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo liên đội...

khdh môn thể dục lớp 4 tuần 19 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 06.01.2020  Lớp 4/1;   09.01.2020   Lớp 4/2 Tuần: 19 Bài 37: ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP - TRÒ CHƠI I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Đi vượt chướng ngại vật thấp. Trò chơi “Chạy theo hình tam giác” + Kĩ năng: Thực...

khdh môn thể dục lớp 2tuần 19 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 06.01.2020 (Lớp 2/3)  10.01.2020 (Lớp 2/2) 09.01.2020 (lớp 2/1)                                                                  Tuần: 19 Bài 37: TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ” VÀ NHANH LÊN BẠN ƠI”   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: Trò chơi : “Bịt mắt bắt dê” và “Nhanh lên bạn...

khdh môn thể dục lớp 1 tuần 19 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 07.01. 2020( Lớp 1/1. Lớp 1/3) 09.01.2020 (Lớp 1/2 )                                                                    Tuần: 19 BÀI 19:  BÀI THỂ DỤC- TRÒ CHƠI   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Học 2 động tác: Vươn thở, tay của bài thể dục phát triển chung.                      ...

KẾ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN 19 LỚP 2/2

Tuần 19 Thứ hai ngày 6 tháng 1 năm 2020 Chào cờ   I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Củng cố việc chấp hành nội quy nề nếp học tập, các hoạt động trong tuần. 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo liên...

KHBD tuan 19 và LBG tuan 19

                                                             Tuần 19 Thứ hai ngày 06/01/2020 TOÁN                         Tiết 91:    DIỆN TÍCH HÌNH THANG I. Mục tiêu:   Giúp học sinh: - KT-KN: Biết tính diện tích hình thang,biết vận dụng giải các bài tập liên quan. -TĐ: Yêu thích học toán II. Đồ dùng dạy...