Học không biết chán, dạy người không biết mỏi''

Ngày 21 tháng 01 năm 2020

 » Tài nguyên » Giáo án dạy học

Khối 1

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
khdh môn thể dục lớp 1 tuần 20 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 14.01. 2020( Lớp 1/1. Lớp 1/3) 16.01.2020 (Lớp 1/2 ) Tuần: 20 BÀI 20:  BÀI THỂ DỤC- TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Ôn 2 động tác: Vươn thở, tay và Học động tác chân của bài...

khdh môn thể dục lớp 1 tuần 19 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 07.01. 2020( Lớp 1/1. Lớp 1/3) 09.01.2020 (Lớp 1/2 )                                                                    Tuần: 19 BÀI 19:  BÀI THỂ DỤC- TRÒ CHƠI   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Học 2 động tác: Vươn thở, tay của bài thể dục phát triển chung.                      ...

khdh môn thể dục lớp 1 tuần 18 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 24.12. 2019( Lớp 1/1. Lớp 1/3) 26.12.2019 (Lớp 1/2 ) Tuần: 18 BÀI 18:  TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. + Kĩ năng: - Biết cách chơi và tham gia chơi được.  + Thái...

KE HOACH BAI HOC TUAN 17 LOP 1/1

Thứ  hai  ngày   16  tháng 12 năm 2019 TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG A. Mục tiêu: - Biết cấu tạo mỗi số trong phạm vi 10. - Viết được các số theo thứ tự quy định - Viết được phép tính thích hợp với tóm tắt...

KÊ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN 16 LỚP 1/1

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc   LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI 1 TUẦN 16 Thực hiện từ ngày   9.12...

khdh môn thể dục lớp 1 tuần 17 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 17.12. 2019( Lớp 1/1. Lớp 1/3) 19.12.2019 (Lớp 1/2 ) Tuần: 17 BÀI 17: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- TRÒ CHƠI   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: Đội hình đội ngũ. Thể dục  RLTTCB đã học và trò chơi “Chạy tiếp sức”. + Kĩ...

khdh môn thể dục lớp 1 tuần 16 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 10.12. 2019( Lớp 1/1. Lớp 1/3)12.12.2019 (Lớp 1/2 ) Tuần: 16 BÀI 16: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN- TRÒ CHƠI   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: Ôn một số động tác thể dục  RLTTCB đã học và trò chơi...

khdh môn thể dục lớp 1 tuần 15 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 03.12. 2019( Lớp 1/1. Lớp 1/3) 05.12.2019 (Lớp 1/2 ) Tuần: 15 BÀI 15: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN- TRÒ CHƠI   I.        MỤC TIÊU: + Kiến thức: Ôn một số động tác thể dục  RLTTCB đã học và...

KE HOACH BAI HOC TUAN 15 LOP 1/1

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc   LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 1/1 TUẦN 15 Thực hiện từ ngày   1.12...

LBG KHOI 1,KHCN, KHBH TUAN 15 LOP 1/1

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc   LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 1/1 TUẦN 15 Thực hiện từ ngày   1.12...

KHBH TUAN 14 LOP 1/1

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc   LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI 1 TUẦN 14 Thực hiện từ ngày 25.11...

khdh môn thể dục lớp 1 tuần 14 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 26.11. 2019( Lớp 1/1. Lớp 1/3) 28.11.2019 (Lớp 1/2 )                                                                    Tuần: 14 BÀI 14: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN- TRÒ CHƠI   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học. Trò chơi...

KE HOACH BAI HOC TUAN 13 LOP 1/1

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc   LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI 1 TUẦN 13 Thực hiện từ ngày 18.11...

khdh môn thể dục lớp 1 tuần 13 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 19.11. 2019( Lớp 1/1. Lớp 1/3) 21.11.2019 (Lớp 1/2 )                                                                         Tuần: 13 BÀI 13: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN- TRÒ CHƠI   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học. Học...

kế hoạch bài học tuân 12 lớp 1/1

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc   LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI 1 TUẦN 12 Thực hiện từ ngày 11...

KÊ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN11 LỚP 1/1

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc   LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 1/ 1 TUẦN 11 Thực hiện từ ngày...

khdh môn thể dục lớp 1 tuần 10 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 21.10.2019( Lớp 1/1)  23.10.2019 (Lớp 1/2 ) 21.10.2019(lớp 1/3) Tuần 10 BÀI 10:  THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ ĐỨNG CƠ BẢN   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Ôn TTCB, đứng đưa hai tay ra trước, đứng đưa hai tay dang...

KHBH TUAN 10 LOP 1/1

TUẦN 10                               Thứ hai  ngày 21 tháng10 năm 2019                               CHÀO CỜ       Đạo đức:  LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ, NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ  (T.2) A/ Yêu cầu: - HS hiểu được : Biết yêu quý anh chị em trong gia đình Biết cư xử lễ...

khdh môn thể dục lớp 1 tuần 9 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 14.10.2019( Lớp 1/1)  16.10.2019 (Lớp 1/2 ) 14.10.2019(lớp 1/3) Tuần 9 BÀI 9:  TƯ THẾ ĐỨNG CƠ BẢN  TRÒ CHƠI “ĐI QUA ĐƯỜNG LỘI” I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Đứng đưa hai tay dang ngang và đứng đưa hai tay lên...

KE HOACH BAI HOC TUAN 9 LOP 1/1

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc   LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI 1 TUẦN 9 Thực hiện từ ngày 14...

kế hoạch bài học tuân 8 lớp 1/1

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc   LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 1/1 TUẦN 8 Thực hiện từ ngày 7...

khdh môn thể dục lớp 1 tuần 78năm học 2019-2020

Ngày dạy: 07.10.2019( Lớp 1/1)  09.10.2019 (Lớp 1/2 ) 07.10.2019(lớp 1/3) Tuần 8 BÀI 8:  TƯ THẾ ĐỨNG CƠ BẢN  TRÒ CHƠI “ĐI QUA ĐƯỜNG LỘI” I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Tư thế đứng cơ bản. Đứng đưa hai tay ra trước.                      -...

KE HOACH BAI HOC TUAN 7LOP 1/1

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc   LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 1/1 TUẦN 7 Thực hiện từ ngày 30...

ké hoạch bài học tuần 6

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc   LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 1/1 TUẦN 6 Thực hiện từ ngày 23...

khdh môn thể dục lớp 1 tuần 6 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 24.9.2019( Lớp 1/1)  26.9.2019 (Lớp ½ )24.9.2019(lớp 1/3) Tuần 6 BÀI 6: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “ĐI QUA ĐƯỜNG LỘI”   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ. Học dàn hàng,...

khdh môn thể dục lớp 1 tuần 7 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 24.9.2019( Lớp 1/1)  26.9.2019 (Lớp ½ )24.9.2019(lớp 1/3) Tuần 7 BÀI 7: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “ĐI QUA ĐƯỜNG LỘI”   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: -Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ.                      -Ôn dàn...

khdh thể dục lớp 1 tuần 5 năm 2019-2020

Ngày dạy         17.9.2019( lớp: 1.1)   19.9.2019( lớp: 1.2)  17.9.2019( lớp: 1.3) Tuần 5 BÀI 5: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI “ĐI QUA ĐƯỜNG LỘI”   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, đứng nghỉ. -...

kế hoạch bài học tuân 5 lớp 1/1

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 1/1- TUẦN 5 Thực hiện từ ngày 16...

kế hoạch bài học tuân 4 lớp 1/1

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc   LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 1/1 TUẦN 4 Thực hiện từ ngày 9...