Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''

Ngày 15 tháng 08 năm 2020

 » Tài nguyên » Giáo án dạy học

Khối 1

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
KÊ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN 27 LỚP 1/1

      PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc   LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 1/ 1 - TUẦN 27 (Từ...

kế hoạch bài học tuần 27 theo giảm tải covid

      PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc   LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 1/ 1 - TUẦN 27 (Từ...

khdh môn thể dục lớp 1 tuần 27 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 26.5.2020- (Lớp 1/1- Lớp 1/3) 28.5. 2020-( Lớp 1/2 )                                                                    Tuần: 27 BÀI 29: TÂNG CẦU CÁ NHÂN- TRÒ CHƠI “KÉO CƯA LỪA XẺ”   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Tâng cầu cá nhân                       - Trò chơi “Kéo cưa...

kế hoạch dạy học tuần 26 -Tổ 1

PHÒNG GD VÀ ĐT HƯƠNG TRÀ            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN               Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG VIỆC TRONG TUẦN 26(2019-2020) )-TỔ 1 (Từ...

khdh môn thể dục lớp 1 tuần 26 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 12.5.2020- (Lớp 1/1- Lớp 1/3) 14.5. 2020-( Lớp 1/2 )                                                                    Tuần: 26 BÀI 27:  BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG - ĐHĐN - TRÒ CHƠI “ TÂNG CẦU”   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Bài thể dục thể dục phát triển...

kế hoạch bài học tuần 26 lớp 1/1

      PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc   LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 1/ 1 TUẦN 26 (Từ ngày 18/5/2020...

kế hoạch bài học tuần 25

                                                  PHÒNG GD VÀ ĐT HƯƠNG TRÀ            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN               Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 25 (Từ ngày 11/5 đến  15/5/2018) Thứ ngày Nội dung bài...

khdh môn thể dục lớp 1 tuần 25 năm học 2019-2020

          Ngày dạy: 12.5.2020- (Lớp 1/1- Lớp 1/3) 14.5. 2020-( Lớp 1/2 )                                                                    Tuần: 25 BÀI 25:  BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG- TRÒ CHƠI   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Ôn bài thể dục phát triển chung.                       - Trò chơi: “Tâng...

khdh môn thể dục lớp 1 tuần 24 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 05.5.2020- (Lớp 1/1- Lớp 1/3) 07.5. 2020-( Lớp 1/2 )                                                                    Tuần: 24 BÀI 24:  BÀI THỂ DỤC- TRÒ CHƠI   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Ôn 6 động tác: Vươn thở, tay, chân, vặn mình, bụng, toàn thân và học...

khdh môn thể dục lớp 1 tuần 23 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 27/4/2020 Lớp 1/1: 14/2; Lớp 1/2:                                                                     Tuần: 23 BÀI 23:  BÀI THỂ DỤC- TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Ôn 5 động tác: Vươn thở, tay, chân, vặn mình, bụng và học động tác toàn thân...

khdh môn thể dục lớp 1 tuần 22 giúp học sinh tự tập ở nhà năm học 2019-2020

Ngày dạy: 20.4. 2020( Lớp 1/1. Lớp 1/3, Lớp 1/2 ) Tuần: 22 BÀI 22:  BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG- TRÒ CHƠI   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Ôn 4 động tác: Vươn thở, tay, chân, vặn mình và học động...

khdh môn thể dục lớp 1 tuần 22 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 04.02. 2020( Lớp 1/1. Lớp 1/3) 13.02.2020 (Lớp 1/2 ) Tuần: 22 BÀI 22:  BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG- TRÒ CHƠI   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Ôn 4 động tác: Vươn thở, tay, chân, vặn mình và học...

khdh môn thể dục lớp 1 tuần 20 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 14.01. 2020( Lớp 1/1. Lớp 1/3) 16.01.2020 (Lớp 1/2 ) Tuần: 20 BÀI 20:  BÀI THỂ DỤC- TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Ôn 2 động tác: Vươn thở, tay và Học động tác chân của bài...

khdh môn thể dục lớp 1 tuần 19 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 07.01. 2020( Lớp 1/1. Lớp 1/3) 09.01.2020 (Lớp 1/2 )                                                                    Tuần: 19 BÀI 19:  BÀI THỂ DỤC- TRÒ CHƠI   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Học 2 động tác: Vươn thở, tay của bài thể dục phát triển chung.                      ...

khdh môn thể dục lớp 1 tuần 18 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 24.12. 2019( Lớp 1/1. Lớp 1/3) 26.12.2019 (Lớp 1/2 ) Tuần: 18 BÀI 18:  TRÒ CHƠI VẬN ĐỘNG   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: Trò chơi “Nhảy ô tiếp sức”. + Kĩ năng: - Biết cách chơi và tham gia chơi được.  + Thái...

KE HOACH BAI HOC TUAN 17 LOP 1/1

Thứ  hai  ngày   16  tháng 12 năm 2019 TOÁN LUYỆN TẬP CHUNG A. Mục tiêu: - Biết cấu tạo mỗi số trong phạm vi 10. - Viết được các số theo thứ tự quy định - Viết được phép tính thích hợp với tóm tắt...

KÊ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN 16 LỚP 1/1

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc   LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI 1 TUẦN 16 Thực hiện từ ngày   9.12...

khdh môn thể dục lớp 1 tuần 17 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 17.12. 2019( Lớp 1/1. Lớp 1/3) 19.12.2019 (Lớp 1/2 ) Tuần: 17 BÀI 17: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- TRÒ CHƠI   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: Đội hình đội ngũ. Thể dục  RLTTCB đã học và trò chơi “Chạy tiếp sức”. + Kĩ...

khdh môn thể dục lớp 1 tuần 16 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 10.12. 2019( Lớp 1/1. Lớp 1/3)12.12.2019 (Lớp 1/2 ) Tuần: 16 BÀI 16: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN- TRÒ CHƠI   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: Ôn một số động tác thể dục  RLTTCB đã học và trò chơi...

khdh môn thể dục lớp 1 tuần 15 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 03.12. 2019( Lớp 1/1. Lớp 1/3) 05.12.2019 (Lớp 1/2 ) Tuần: 15 BÀI 15: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN- TRÒ CHƠI   I.        MỤC TIÊU: + Kiến thức: Ôn một số động tác thể dục  RLTTCB đã học và...

KE HOACH BAI HOC TUAN 15 LOP 1/1

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc   LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 1/1 TUẦN 15 Thực hiện từ ngày   1.12...

LBG KHOI 1,KHCN, KHBH TUAN 15 LOP 1/1

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc   LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 1/1 TUẦN 15 Thực hiện từ ngày   1.12...

KHBH TUAN 14 LOP 1/1

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc   LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI 1 TUẦN 14 Thực hiện từ ngày 25.11...

khdh môn thể dục lớp 1 tuần 14 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 26.11. 2019( Lớp 1/1. Lớp 1/3) 28.11.2019 (Lớp 1/2 )                                                                    Tuần: 14 BÀI 14: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN- TRÒ CHƠI   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học. Trò chơi...

KE HOACH BAI HOC TUAN 13 LOP 1/1

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc   LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI 1 TUẦN 13 Thực hiện từ ngày 18.11...

khdh môn thể dục lớp 1 tuần 13 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 19.11. 2019( Lớp 1/1. Lớp 1/3) 21.11.2019 (Lớp 1/2 )                                                                         Tuần: 13 BÀI 13: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN- TRÒ CHƠI   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: Ôn một số động tác thể dục RLTTCB đã học. Học...

kế hoạch bài học tuân 12 lớp 1/1

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc   LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI 1 TUẦN 12 Thực hiện từ ngày 11...

KÊ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN11 LỚP 1/1

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                     Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc   LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 1/ 1 TUẦN 11 Thực hiện từ ngày...