Bé chẳng học, lớn làm gì?''

Ngày 15 tháng 08 năm 2020

 » Tài nguyên » Giáo án dạy học

Khối 2

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
khdh môn thể dục lớp 2 tuần 27 năm học 2019-2020

Ngày dạy:  Lớp 2/1: 28.5.2020; Lớp 2/2: 29.5.2020; Lớp 2/3 25.5/2020                                                                  Tuần: 27 Bài 58: TRÒ CHƠI “CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI” VÀ “TÂNG CẦU” I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Trò chơi “Con cóc là cậu ông trời” và “Tâng cầu”                       +...

khdh tuan 27

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN Tổ 2,3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                                                                                KẾ HOẠCH DẠY HỌC  TUẦN  27  LỚP 2/1(2019-2020) ( Từ ngày 25/05 đến  29/05/2020)   Thứ ngày Nội dung bài...

kế hoạch dạy học tuần 26 lớp 2/1

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN Tổ 2,3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   KẾ HOẠCH DẠY HỌC  TUẦN  26  LỚP 2/1(2019-2020) ( Từ ngày     18/05       đến  22  /05/2020     ) Thứ ngày Nội dung bài...

khbh môn thể dục lớp 2 tuần 26 bài 57-58 năm học 2019-2020

Ngày dạy:  Lớp 2/1: 21.5.2020; Lớp 2/2: 22.5.2020; Lớp 2/3 18.5/2020 Tuần: 26 Bài 57: TRÒ CHƠI “CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI” VÀ “CHUYỂN BÓNG TIẾP SỨC” I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Trò chơi “Con cóc là cậu ông trời” và “Chuyển...

KẾ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN 26 LỚP 2/2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TRÀ                                        ĐỘC LẬP- TỰ DO – HẠNH PHÚC   KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG TÁC TRONG TUẦN 26(Lớp 2/2) (Năm...

KẾ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN 25 LỚP 2/2

                    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TRÀ                                        ĐỘC LẬP- TỰ DO – HẠNH PHÚC   KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG TÁC TRONG TUẦN 25(Lớp...

KẾ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN 24 LỚP 2/2

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TRÀ                                        ĐỘC LẬP- TỰ DO – HẠNH PHÚC   KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG TÁC TRONG TUẦN 24(Lớp 2/2) (Năm...

KẾ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN 23 LỚP 2/2

Thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2020 TẬP ĐỌC BÁC SĨ SÓI I.Mục tiêu 1/ Kiến thức: - Đọc trôi chảy từng đoạn, toàn bài. Nghỉ hơi đúng chỗ. 2/ Kĩ năng:  - Hiểu nội dung: Sói gian ngoan bày mưu lừa Ngựa...

khdh tuan 25 lop 2/1

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN Tổ 2,3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                                                                                  KẾ HOẠCH DẠY HỌC  TUẦN  25  LỚP 2/1(2019-2020) ( Từ ngày     .11/.05/       đến .15..  /.05/..2020.     )   Thứ ngày Nội...

khdh tuan 24

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN Tổ 2,3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                                                                                KẾ HOẠCH DẠY HỌC  TUẦN  24 LỚP 2/1(2019-2020) ( Từ ngày 04/05 đến  08/05/2020) Thứ ngày Nội dung bài...

khdh tuan 23 lop 2/1

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN Tổ 2,3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                                                                                KẾ HOẠCH DẠY HỌC  TUẦN  23  LỚP 2(2019-2020) ( Từ ngày 27/04 đến  01/05/2020) Thứ ngày Nội dung bài...

KHDH TUAN 22 LOP 2/1

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN Tổ 2,3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                                                                                KẾ HOẠCH DẠY HỌC  TUẦN  22 LỚP 2/1  (2019-2020) ( Từ ngày 20/04 đến  26/04/2020) Thứ ngày Tên bài...

khdh tuan 21 lop 2/1

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN Tổ 2,3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                                                                                KẾ HOẠCH DẠY HỌC  TUẦN  21  LỚP 2/1(2019-2020) ( Từ ngày     20/01       đến  24  /01/2020     ) Thứ ngày Nội...

khdh môn thể dục lớp 2 tuần24 dạy theo CT giảm tải. năm học 2019-2020

Ngày dạy:  Lớp 2/1: 14.5; Lớp 2/2: 15.5; Lớp 2/3 11.5/2019                                                               Tuần: 24 Bài 48: ĐI KIỂNG GÓT, HAI TAY CHỐNG HÔNG TRÒ CHƠI “NHẢY Ô” I.MỤC TIÊU: + Kiến thức:- Đi nhanh chuyển sang chạy; Đi kiễng gót, hai tay chống hông.                      ...

khdh môn thể dục lớp 2 tuần 24 năm học 2019-2020

Ngày dạy:  Lớp 2/1: 07.5; Lớp 2/2: 08.5; Lớp 2/3 04.5/2019                                                               Tuần: 24 Ngày dạy:  Lớp 2/1: 07.5; Lớp 2/2: 08.5; Lớp 2/3 04.5/2019 Tuần: 24 (tiếp theo) Bài 48: ĐI KIỂNG GÓT, HAI TAY CHỐNG HÔNG TRÒ CHƠI “NHẢY Ô” I.MỤC TIÊU: + Kiến...

khdh môn thể dục lớp 2 tuần 23 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 28.4.2020 (Lớp 2/3,Lớp 2/2,lớp 2/1) Tuần: 23 Bài 45,46: ĐI THƯỜNG THEO VẠCH KẺ THẲNG, HAI TAY CHỐNG HÔNG TRÒ CHƠI “NHẢY Ô” I.MỤC TIÊU: + Kiến thức:- Đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông và dang ngang.                       -...

KẾ HOẠCH BÀI DẠY VÀ LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 22 LỚP 2/2

                      TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN Tổ 2,3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                                                                                                KẾ HOẠCH DẠY HỌC  TUẦN  22 Khối 2(2019-2020) ( Từ ngày 20/04 đến  26/04/2020) Thứ ngày Nội...

khdh môn thể dục lớp 2 tuần 22,23 dùng để giảng dạy cho học sinh tự học ở nhà năm học 2019-2020

Ngày dạy: 21.4.2020 (Lớp 2/3,Lớp 2/2,lớp 2/1) Tuần: 22 - 23 Bài 43, 44,45,46: ĐI THƯỜNG THEO VẠCH KẺ THẲNG, HAI TAY CHỐNG HÔNG TRÒ CHƠI “NHẢY Ô” I.MỤC TIÊU: + Kiến thức:- Đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông và...

KẾ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN 21 LỚP 2/2

Tuần 21 Thứ hai ngày 20 tháng 1 năm 2020   Chào cờ   I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Củng cố việc chấp hành nội quy nề nếp học tập, các hoạt động trong tuần. 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo liên...

khdh môn thể dục lớp 2 tuần 22 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 03.02.2020 (Lớp 2/3)  07.02.2020 (Lớp 2/2) 06.02.2020 (lớp 2/1)             Tuần: 22 Bài 43: ĐI THƯỜNG THEO VẠCH KẺ THẲNG, HAI TAY CHỐNG HÔNG TRÒ CHƠI “NHẢY Ô” I.MỤC TIÊU: + Kiến thức:- Đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống...

khdh môn thể dục lớp 2 tuần 20 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 13.01.2020 (Lớp 2/3)  17.01.2020 (Lớp 2/2) 16.01.2020 (lớp 2/1) Tuần: 20 Bài 39: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN  TRÒ CHƠI “CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU” I.MỤC TIÊU: + Kiến thức:- Đứng kiễng gót 2 tay chống hông và...

KẾ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN 20 LỚP 2/2

Tuần 20 Thứ hai ngày 13tháng 1 năm 2020   Chào cờ I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Củng cố việc chấp hành nội quy nề nếp học tập, các hoạt động trong tuần. 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo liên đội...

khdh môn thể dục lớp 2tuần 19 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 06.01.2020 (Lớp 2/3)  10.01.2020 (Lớp 2/2) 09.01.2020 (lớp 2/1)                                                                  Tuần: 19 Bài 37: TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ” VÀ NHANH LÊN BẠN ƠI”   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: Trò chơi : “Bịt mắt bắt dê” và “Nhanh lên bạn...

KẾ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN 19 LỚP 2/2

Tuần 19 Thứ hai ngày 6 tháng 1 năm 2020 Chào cờ   I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Củng cố việc chấp hành nội quy nề nếp học tập, các hoạt động trong tuần. 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo liên...

LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN18 LỚP 2/2

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TRÀ                                        ĐỘC LẬP- TỰ DO – HẠNH PHÚC KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG TÁC TRONG TUẦN 18(Lớp 2/2) (Năm...

khdh tuan 18 lop 2/1

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI: Thực hành: Giữ trường học sạch đẹp I. Mục tiêu: Biết được một số hoạt động làm cho trưòng lớp sạch đẹp *BVMT: Biết tác dụng của việc giữ trường sạch đẹp đối với sức khoẻ và học...

LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN17 LỚP 2/2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TRÀ                                        ĐỘC LẬP- TỰ DO – HẠNH PHÚC KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG TÁC TRONG TUẦN 17(Lớp 2/2) (Năm...

khdh môn thể dục lớp 2 tuần 18 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 23.12.2019 (Lớp 2/3)  27.12.2019 (Lớp 2/2) 26.12.2019 (lớp 2/1)                                                                  Tuần: 18 Bài 35: TRÒ CHƠI “VÒNG TRÒN”, NHANH LÊN BẠN ƠI”   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: Ôn 2 trò chơi “Vòng tròn” và “Nhanh lên bạn ơi” + Kĩ năng: -...

khdh môn thể dục lớp 2 tuần 17 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 16.12.2019 (Lớp 2/3)  20.12.2019 (Lớp 2/2) 19.12.2019 (lớp 2/1) Tuần: 17 Bài 33: TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ”, “NHÓM BA NHÓM BẢY”   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: Ôn 2 trò chơi “Bịt mắt bắt dê”, “Nhóm ba nhóm bảy” + Kĩ...