Dạy tức là học hai lần''

Ngày 21 tháng 01 năm 2020

 » Tài nguyên » Giáo án dạy học

Khối 2

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
khdh môn thể dục lớp 2 tuần 20 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 13.01.2020 (Lớp 2/3)  17.01.2020 (Lớp 2/2) 16.01.2020 (lớp 2/1) Tuần: 20 Bài 39: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN  TRÒ CHƠI “CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU” I.MỤC TIÊU: + Kiến thức:- Đứng kiễng gót 2 tay chống hông và...

KẾ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN 20 LỚP 2/2

Tuần 20 Thứ hai ngày 13tháng 1 năm 2020   Chào cờ I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Củng cố việc chấp hành nội quy nề nếp học tập, các hoạt động trong tuần. 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo liên đội...

khdh môn thể dục lớp 2tuần 19 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 06.01.2020 (Lớp 2/3)  10.01.2020 (Lớp 2/2) 09.01.2020 (lớp 2/1)                                                                  Tuần: 19 Bài 37: TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ” VÀ NHANH LÊN BẠN ƠI”   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: Trò chơi : “Bịt mắt bắt dê” và “Nhanh lên bạn...

KẾ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN 19 LỚP 2/2

Tuần 19 Thứ hai ngày 6 tháng 1 năm 2020 Chào cờ   I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Củng cố việc chấp hành nội quy nề nếp học tập, các hoạt động trong tuần. 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo liên...

LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN18 LỚP 2/2

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TRÀ                                        ĐỘC LẬP- TỰ DO – HẠNH PHÚC KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG TÁC TRONG TUẦN 18(Lớp 2/2) (Năm...

khdh tuan 18 lop 2/1

TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI: Thực hành: Giữ trường học sạch đẹp I. Mục tiêu: Biết được một số hoạt động làm cho trưòng lớp sạch đẹp *BVMT: Biết tác dụng của việc giữ trường sạch đẹp đối với sức khoẻ và học...

LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN17 LỚP 2/2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TRÀ                                        ĐỘC LẬP- TỰ DO – HẠNH PHÚC KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG TÁC TRONG TUẦN 17(Lớp 2/2) (Năm...

khdh môn thể dục lớp 2 tuần 18 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 23.12.2019 (Lớp 2/3)  27.12.2019 (Lớp 2/2) 26.12.2019 (lớp 2/1)                                                                  Tuần: 18 Bài 35: TRÒ CHƠI “VÒNG TRÒN”, NHANH LÊN BẠN ƠI”   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: Ôn 2 trò chơi “Vòng tròn” và “Nhanh lên bạn ơi” + Kĩ năng: -...

khdh môn thể dục lớp 2 tuần 17 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 16.12.2019 (Lớp 2/3)  20.12.2019 (Lớp 2/2) 19.12.2019 (lớp 2/1) Tuần: 17 Bài 33: TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ”, “NHÓM BA NHÓM BẢY”   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: Ôn 2 trò chơi “Bịt mắt bắt dê”, “Nhóm ba nhóm bảy” + Kĩ...

khdh môn thể dục lớp 2 tuần16 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 09.12.2019 (Lớp 2/3)  13.12.2019 (Lớp 2/2) 12.12.2019 (lớp 2/1) Tuần: 16 Bài 31: TRÒ CHƠI “VÒNG TRÒN”, “NHÓM BA, NHÓM BẢY”   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: Ôn 2 trò chơi “Vòng tròn”, “Nhóm ba, nhóm bảy”   + Kĩ năng: - Biết cách...

KẾ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN 15 LỚP 2/2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TRÀ                                                ĐỘC LẬP- TỰ DO – HẠNH PHÚC KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG TÁC TRONG TUẦN 15(Lớp 2/2) (Năm...

khdh môn thể dục lớp 2 tuần 15 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 02.12.2019 (Lớp 2/3)  06.12.2019 (Lớp 2/2) 05.12.2019 (lớp 2/1) Tuần: 15 Bài 29: ĐI THƯỜNG THEO NHỊP TRÒ CHƠI “VÒNG TRÒN”   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: Đi thường theo nhịp; Ôn bài thể dục phát triển chung. Chơi trò chơi: “Vòng tròn”. +...

KẾ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN 14 LỚP 2/2 NĂM HỌC 2019-2020

Tuần 14 Thứ hai ngày 25tháng 11 năm 2019 Chào cờ I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Củng cố việc chấp hành nội quy nề nếp học tập, các hoạt động trong tuần. 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo liên đội...

khdh môn thể dục lớp 2 tuần 14 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 25.11.2019 (Lớp 2/3)  29.11.2019 (Lớp 2/2) 28.11.2019 (lớp 2/1) Tuần: 14 Bài 27: ĐI THƯỜNG THEO NHỊP TRÒ CHƠI “VÒNG TRÒN”   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: Đi thường theo nhịp. Chơi trò chơi: “Vòng tròn”. + Kĩ năng: - Thực hiện được đi...

khdh môn thể dục lớp 2 tuần13 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 18.11.2019 (Lớp 2/3)  22.11.2019 (Lớp 2/2) 21.11.2019 (lớp 2/1) Tuần: 13 Bài 25: ĐIỂM SỐ 1-2, 1-2 THEO ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN TRÒ CHƠI “NHÓM BA, NHÓM BẢY”   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức:  Ôn điểm số 1-2, 1-2 theo đội hình vòng...

LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN12 LỚP 2/2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TRÀ                                                ĐỘC LẬP- TỰ DO – HẠNH PHÚC KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG TÁC TRONG TUẦN 12 (Năm học...

KẾ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN 12 -LỚP 2/1

      PHÒNG GD VÀ ĐT HƯƠNG TRÀ                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TOÀN                                   Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG VIỆC TRONG TUẦN 12 (2019-2020) (Từ...

LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 11 LỚP 2/2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TRÀ                                                ĐỘC LẬP- TỰ DO – HẠNH PHÚC KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG TÁC TRONG TUẦN 11 (Năm học:...

khdh môn thể dục lớp 2 tuần 10 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 21.10.2019 (Lớp 2/3)  25.10.2019 (Lớp 2/2) 24. 10.2019 (lớp 2/1) Tuần 10 BÀI 19: ÔN BÀI THỂDỤC PHÁT TRIỂN CHUNG  TRÒ CHƠI “BỎ KHĂN”   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: Ôn 8 động tác của bài TDPTC. Chơi trò chơi: “Bỏ khăn”. +...

khdh môn thể dục lớp 2 tuần 9 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 14.10.2019 (Lớp 2/3)  18.10.2019 (Lớp 2/2) 17. 10.2019 (lớp 2/1) Tuần 9 BÀI 17: ÔN BÀI THỂDỤC PHÁT TRIỂN CHUNG  TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ”   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: Ôn 8 động tác của bài TDPTC. Chơi trò chơi:...

KẾ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN 9 LỚP 2/2

Tuần 9 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TRÀ                                          ĐỘC LẬP- TỰ DO – HẠNH PHÚC KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG TÁC TRONG TUẦN (Năm học...

khdh môn thể dục lớp 2 tuần 8 năm học 2019-2020

Tuần 8 (tiếp theo) BÀI 16: ÔN BÀI THỂDỤC PHÁT TRIỂN CHUNG  TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ”   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: Ôn 8 động tác của bài TDPTC.Chơi trò chơi: “Bịt mắt bắt dê”. + Kĩ năng: - Biết cách thực hiện...

LỊCH BÁO GIẢNG TUẦN 8 LỚP 2/2

Tuần 8 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TRÀ                                          ĐỘC LẬP- TỰ DO – HẠNH PHÚC KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG TÁC TRONG TUẦN (Năm học:...