Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "

Ngày 21 tháng 01 năm 2020

 » Tài nguyên » Giáo án dạy học

Khối 3

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
khdh tuan 14 lop 3/1

TẬP ĐỌC- KỂ CHUYỆN: NGƯỜI LIÊN LẠC NHỎ. (2 tiết )  I.Mục tiêu:  A.Tập đọc: KT:- Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật KN:-Hiểu nội dung truyện: Kim Đồng là một liên lạc rất nhanh trí, dũng...

khdh tuan 13 lop 3/1

Tuần 13 ĐẠO ĐỨC:  TÍCH CỰC THAM GIA VIỆC LỚP, VIỆC TRƯỜNG ( TIẾT 2) I.Mục tiêu: - HS phải có bổn phận tham gia việc lớp, việc trường. - Biết tham gia việc lớp, việc trường vừa là quyền vừa là bổn...

khdh tuan 12 lop 3/1

Thứ   hai    ngày   11     tháng  11    năm 2019 TUẦN 12 TẬP ĐỌC- KỂ CHUYỆN:         NẮNG PHƯƠNG NAM.  (2 tiết ). I.Mục tiêu: A.Tập đọc: KT:-Đọc đúng, rành mạch, bước đầu diễn tả được giọng các nhân vật trong bài, phân biệt được lời người...

Giáo án tuần 12 lớp 3.3 (19-20)

                                  TUẦN 12 Thứ hai ngày 11 tháng 11 năm 2019 Chào cờ I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Củng cố việc chấp hành nội quy nề nếp học tập, các hoạt động trong tuần. 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo...

KHBH tuần 11 lop 3/1

Tuần 11 Thứ hai ngày 4 tháng 11 năm 2019 Chào cờ I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Củng cố việc chấp hành nội quy nề nếp học tập, các hoạt động trong tuần. 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo liên...

ke hoach bai hoac tuan 10 lop 3/1

   Tuần 10 Thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2019 Chào cờ I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Củng cố việc chấp hành nội quy nề nếp học tập, các hoạt động trong tuần. 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo liên...

ke hoach bai hoc tuan 9 lop 3/1

                                                            Tuần 9    Thứ hai ngày 14 tháng 10 năm 2019 Chào cờ I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Củng cố việc chấp hành nội quy nề nếp học tập, các hoạt động trong tuần. 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo...

ke hoach bai hoc lop 3/1 tuan 8

TUẦN 8  Thứ hai ngày 7  tháng10  năm 2019 CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy, nề nếp học tập và các hoạt động trong tuần - Tiếp thu để thực hiện tốt kế hoạch tuần tới 2.Kĩ...

ke hoach bai học tuan 6, lop 3/1

TUẦN 6:   Thứ hai ngày 23 tháng 9 năm 2019 Chào cờ: CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN   I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Củng cố việc chấp hành nội quy nề nếp học tập, các hoạt động trong tuần. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng tập...

ke hoach bai học lop 3/1 tuan 5

                                                             TUẦN 5   Thứ hai, ngày 16 tháng 9  năm 2019 Chào cờ: CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN   I. Mục tiêu 1. Kiến thức: Củng cố việc chấp hành nội quy nề nếp học tập, các hoạt động trong tuần. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ...

Giáo án tuần 5 lớp 3.3 (19-20)

      KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁ NHÂN -LỚP 3.3 Tuần thứ  : 8 (từ ngày   16//9 đến  20/9/2019)  I. Công tác chủ nhiệm -Thực hiện chương trình tuần 5 -.Ổn định nề nếp - Vệ sinh trường lớp sạch sẽ. II. Các hoạt động chuyên môn trong...

ke hoach bai học tuan 4 lop 3/1

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TRÀ                                   ĐỘC LẬP- TỰ DO – HẠNH PHÚC   KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG TÁC TRONG TUẦN 4 (Năm học...

ke hoach bai học tuan 3 lop 3/1

      Tuần 3 Thứ hai ngày 2  tháng 9 năm 2019 Chào cờ I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Củng cố việc chấp hành nội quy nề nếp học tập, các hoạt động trong tuần. 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo...

Giáo án tuần 1 lớp 3.3 (19-20)

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 HƯƠNG TRÀ                                        ĐỘC LẬP- TỰ DO – HẠNH PHÚC   KẾ HOẠCH DẠY HỌC VÀ CÔNG TÁC TRONG TUẦN 1(Lớp 3/3) (Từ ngày...

giao an tuan 2 lop 3/1

Tuần 2 Thứ hai ngày  26  tháng 8 năm 2019 Chào cờ I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Củng cố việc chấp hành nội quy nề nếp học tập, các hoạt động trong tuần. 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo liên...

giao na tuan 1 lop 3/1

    Tuần 1 Thứ hai ngày 19 tháng 8 năm 2019                                                         Chào cờ I. Mục tiêu: 1.Kiến thức: Củng cố việc chấp hành nội quy nề nếp học tập, các hoạt động trong tuần. 2.Kĩ năng: Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo...

KẾ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN 35- LỚP 3/2

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁ NHÂN -LỚP 3.2 (từ ngày 13/5 đến 18/5/2019)  I. Công tác chủ nhiệm - Tham gia chào cờ đầu tuần - Thực hiện chương trình tuần 35 - Ổn định nề nếp - Ôn tập cuối năm - Kiểm tra cuối...

KẾ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN 34- LỚP 3/2

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁ NHÂN -LỚP 3.2 (từ ngày 6/5 đến 12/5/2019)  I. Công tác chủ nhiệm - Tham gia chào cờ đầu tuần - Thực hiện chương trình tuần 34 - Ổn định nề nếp - Kiểm tra sách vở,đồ dùng học tập...

KẾ HOẠCH BÀI HỌC TUẦN 33- LỚP 3/2

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CÁ NHÂN -LỚP 3.2 (từ ngày 29/4 đến 5/5/2019)  I. Công tác chủ nhiệm - Tham gia chào cờ đầu tuần - Thực hiện chương trình tuần 33 - Ổn định nề nếp - Kiểm tra sách vở,đồ dùng học tập...