Trong cách học, phải lấy tự học làm cốt''

Ngày 15 tháng 08 năm 2020

 » Tài nguyên » Giáo án dạy học

Khối 4

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
khdh môn thể dục lớp 4 tuần 27 năm học 2019-2020

Ngày dạy: Lớp 4/1: 25.5.2020; Lớp 4/2: 29.5.2020                                                               Tuần: 27 Bài 54: MÔN TỰ CHỌN “ĐÁ CẦU”  TRÒ CHƠI “DẪN BÓNG” I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: Học tâng cầu bằng đùi.                        Trò chơi “Dẫn bóng” + Kĩ năng: - Bước đầu biết cách...

khdh môn thể dục lớp 4 tuần 26 năm học 2019-2020 Giảm tải

Ngày dạy: Lớp 4/1: 18.5.2020; Lớp 4/2: 24.5.2020                                                                       Tuần: 26 Bài 52: MỘT SỐ BÀI TẬP RLTTCB.         TRÒ CHƠI “DẪN BÓNG” I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: Ôn tung bóng một tay, bắt bóng bằng hai tay; tung bắt bóng theo nhóm.                              Trò...

khdh môn thể dục lớp 4 tuần24 dạy theo CT giảm tải. năm học 2019-2020

Ngày dạy: Lớp 4/1: 11.5; Lớp 4/2: 14.5.2019 Tuần: 25 Bài 50: NHẢY DÂY CHỤM HAI CHÂN  TRÒ CHƠI “CHẠY TIẾP SỨC NÉM BÓNG VÀO RỔ” I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: Nhảy dây chụm hai chân                              Trò chơi “Chạy tiếp sức ném bóng vào...

khbh môn thể dục lớp 4 tuần 24-25 bài 47&49 năm học 2019-2020

Ngày dạy: Lớp 4/1: 04.5; Lớp 4/2: 07.5.2019 Tuần: 24-25 Bài 47-49: BẬT XA VÀ TẬP PHỐI HỢP CHẠY, NHẢY  TRÒ CHƠI “LÒ CÒ TIẾP SỨC” I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: Ôn kĩ thuật bật xa và phối hợp chạy, nhảy. Trò chơi “Lò cò...

khdh môn thể dục lớp 4 tuần 23 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 29/4/2020 Lớp 4/1&Lớp 4/2                                                                       Tuần: 23 Bài 45: BẬT XA - TRÒ CHƠI “CON SÂU ĐO” I.MỤC TIÊU: + Kiến thức:  Bật xa . Trò chơi “Con sâu đo” + Kĩ năng: - Bước đầu biết cách thực hiện động tác...

KHBH tuần 23 của khối 4

TUẦN 23 Thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2020 Toán: PHÉP CỘNG PHÂN SỐ   I/ Tìm hiểu bài: (Phần này các em trả lời miệng) - Đọc phần ví dụ ở SGK trang 126, quan sát hình vẽ. + Băng giấy được chia thành...

khdh môn thể dục lớp 4 tuần 22 dùng cho học sinh tự học ở nhà năm học 2019-2020

Ngày dạy: 23.4.2020  Lớp 4/1, Lớp 4/2                                                                       Tuần: 22 Bài 43, 44: NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN - TRÒ CHƠI I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: Nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân và Trò chơi “Đi qua cầu” + Kĩ năng:...

khdh môn thể dục lớp 4 tuần 22 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 03.02.2020  Lớp 4/1;   06.02.2020   Lớp 4/2                                                                       Tuần: 22 Bài 43: NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN - TRÒ CHƠI I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: Nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân và Trò chơi “Đi qua cầu” + Kĩ năng:...

khdh môn thể dục lớp 4 tuần 20 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 13.01.2020  Lớp 4/1;   16.01.2020   Lớp 4/2                                                                       Tuần: 20 Bài 39: ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI - TRÒ CHƠI I.MỤC TIÊU: + Kiến thức:  Đi chuyển hướng phải, trái và Trò chơi “Thăng bằng” + Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản...

khdh môn thể dục lớp 4 tuần 19 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 06.01.2020  Lớp 4/1;   09.01.2020   Lớp 4/2 Tuần: 19 Bài 37: ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP - TRÒ CHƠI I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Đi vượt chướng ngại vật thấp. Trò chơi “Chạy theo hình tam giác” + Kĩ năng: Thực...

khdh môn thể dục lớp 4 tuần 18 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 23.12. 2019  Lớp 4/1;   26.12.2019 Lớp 4/2                                                               Tuần: 18 Bài 35: ĐHĐN - ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY - TRÒ CHƠI   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng; Đi nhanh chuyển sang chạy. Trò chơi “Chạy...

khdh môn thể dục lớp 4 tuần 17 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 16.12. 2019  Lớp 4/1;   19.12.2019 Lớp 4/2                                                               Tuần: 17 Bài 33: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN - TRÒ CHƠI I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Đi kiễng gót hai tay chống hông. Trò chơi “Nhảy lướt sóng” +...

khdh môn thể dục lớp 4 tuần 16 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 09.12. 2019  Lớp 4/1;   12.12.2019 Lớp 4/2                                                               Tuần: 16 Bài 31: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN TRÒ CHƠI “ LÒ CÒ TIẾP SỨC”   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống...

khdh môn thể dục lớp 4 tuần 15năm học 2019-2020

Ngày dạy: 02.12. 2019  Lớp 4/1;   05.12.2019 Lớp 4/2                                                               Tuần: 15 Bài 29: ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG- TRÒ CHƠI   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Ôn bài thể dục phát triển chung.  - Chơi trò chơi: “Thỏ nhảy”. + Kĩ...

khdh môn thể dục lớp 4 tuần 14năm học 2019-2020

  Ngày dạy: 25/11 2019  Lớp 4/1;   28/11/2019 Lớp 4/2 Tuần: 14 Bài 27: ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG- TRÒ CHƠI   I.MỤC TIÊU: -   + Kiến thức: - Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, lưng- bụng, toàn thân của...