Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 21 tháng 01 năm 2020

 » Tài nguyên » Giáo án dạy học

Khối 4

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
khdh môn thể dục lớp 4 tuần 20 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 13.01.2020  Lớp 4/1;   16.01.2020   Lớp 4/2                                                                       Tuần: 20 Bài 39: ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI - TRÒ CHƠI I.MỤC TIÊU: + Kiến thức:  Đi chuyển hướng phải, trái và Trò chơi “Thăng bằng” + Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản...

khdh môn thể dục lớp 4 tuần 19 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 06.01.2020  Lớp 4/1;   09.01.2020   Lớp 4/2 Tuần: 19 Bài 37: ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP - TRÒ CHƠI I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Đi vượt chướng ngại vật thấp. Trò chơi “Chạy theo hình tam giác” + Kĩ năng: Thực...

khdh môn thể dục lớp 4 tuần 18 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 23.12. 2019  Lớp 4/1;   26.12.2019 Lớp 4/2                                                               Tuần: 18 Bài 35: ĐHĐN - ĐI NHANH CHUYỂN SANG CHẠY - TRÒ CHƠI   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng; Đi nhanh chuyển sang chạy. Trò chơi “Chạy...

khdh môn thể dục lớp 4 tuần 17 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 16.12. 2019  Lớp 4/1;   19.12.2019 Lớp 4/2                                                               Tuần: 17 Bài 33: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN - TRÒ CHƠI I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Đi kiễng gót hai tay chống hông. Trò chơi “Nhảy lướt sóng” +...

khdh môn thể dục lớp 4 tuần 16 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 09.12. 2019  Lớp 4/1;   12.12.2019 Lớp 4/2                                                               Tuần: 16 Bài 31: THỂ DỤC RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN TRÒ CHƠI “ LÒ CÒ TIẾP SỨC”   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống...

khdh môn thể dục lớp 4 tuần 15năm học 2019-2020

Ngày dạy: 02.12. 2019  Lớp 4/1;   05.12.2019 Lớp 4/2                                                               Tuần: 15 Bài 29: ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG- TRÒ CHƠI   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Ôn bài thể dục phát triển chung.  - Chơi trò chơi: “Thỏ nhảy”. + Kĩ...

khdh môn thể dục lớp 4 tuần 14năm học 2019-2020

  Ngày dạy: 25/11 2019  Lớp 4/1;   28/11/2019 Lớp 4/2 Tuần: 14 Bài 27: ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG- TRÒ CHƠI   I.MỤC TIÊU: -   + Kiến thức: - Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, lưng- bụng, toàn thân của...

khdh môn thể dục lớp 4 tuần 13 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 18/11 2019  Lớp 4/1;   21/11/2019 Lớp 4/2 Tuần: 13 Bài 25: HỌC ĐỘNG TÁC ĐIỀU HÒA CỦA BÀI THỂ DỤC TRÒ CHƠI “CHIM VỀ TỔ”   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Ôn 5 động tác vươn thở, tay, chân, lưng- bụng, toàn...

khdh môn thể dục lớp 4 tuần 10 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 21/10/2019 Lớp 4/1; 24/10/2018 Lớp 4/2 Tuần 10 BÀI 19: ĐỘNG TÁC TOÀN THÂN CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI “CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI”   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Ôn 4 động tác vươn thở và...

khdh môn thể dục lớp 4 tuần 9 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 14/10/2019 Lớp 4/1; 17/10/2018 Lớp 4/2 Tuần 9 BÀI 17: ĐỘNG TÁC CHÂN CỦA BÀI THỂ DỤC  PHÁT TRIỂN CHUNG   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Ôn 2 động tác vươn thở và tay. Học động tác chân của bài thể dục...

khdh môn thể dục lớp 4 tuần 8 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 30.9.2019 Lớp 4/1; 03.10.2019 Lớp 4/2 Tuần 8 BÀI 15: ĐI THƯỜNG THEO NHỊP CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Đi thường theo nhịp chuyển hướng phải, trái.                      - Chơi trò chơi: “Ném trúng đích”. + Kĩ năng:       ...

khdh môn thể dục lớp 4 tuần 6 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 23.9.2019 Lớp 4/1; 26.9.2019 Lớp 4/2 Tuần 6 BÀI 11: TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ  TRÒ CHƠI “ KẾT BẠN”   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.                      - Chơi trò chơi: “Kết...

khdh môn thể dục lớp 4 tuần 7 năm học 2019-2020

Ngày dạy: 23.9.2019 Lớp 4/1; 26.9.2019 Lớp 4/2 Tuần 7 BÀI 13: TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ.  TRÒ CHƠI “NÉM TRÚNG ĐÍCH”   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.                      - Chơi trò chơi: “Ném...

khdh thể dục lớp 4 tuần 4 năm 2019-2020

Ngày dạy:   09.9 .2019( lớp: 4.1)      12.9.2019( lớp: 4.2) Tuần 4 BÀI 7: ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI- TRÒ CHƠI   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Đi đều vòng phải, vòng trái- đứng lại.                      - Chơi trò chơi: “Chạy đổi...

khdh thể dục lớp 4 tuần 1,2 năm 2019-2020

Ngày dạy: 18.8.2019( lớp: 4.1) 22.8.2019( lớp: 4.2) Tuần 1 BÀI 1: GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH- TRÒ CHƠI   I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: - Giới thiệu nội dung học. - Chơi trò chơi: “Chuyển bóng tiếp sức”. + Kĩ năng: - Biết được những...

KHBH tuần 35 lớp 4/3

Thứ hai ngày 13 tháng 5 năm 2019 TUẦN 35 CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy, nề nếp học tập và các hoạt động trong tuần - Tiếp thu để thực hiện tốt kế hoạch tuần...

KHBH tuần 32 lớp 4/3

TUẦN 32                                                Thứ hai ngày 22  tháng 4 năm 2019 CHÀO CỜ I/ Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Củng cố việc chấp hành nội quy, nề nếp học tập và các hoạt động trong tuần - Tiếp thu để thực hiện tốt kế hoạch...

khbh thể dục lớp 4 tuần 32

Ngày dạy: 22.4.2019( lớp: 4.1) 23.4.2019 ( lớp: 4.4) 26.1.2019 ( lớp:4.2-4.3)                                                                       Tuần:32 Bài 63: MÔN TỰ CHỌN “ĐÁ CẦU” TRÒ CHƠI “DẪN BÓNG” I.MỤC TIÊU: + Kiến thức: Tâng cầu bằng đùi.                        Trò chơi: “Dẫn bóng” + Kĩ năng: - Thực hiện...

KHBH tuần 31 lớp 4/3

TUẦN 31 Thứ hai ngày 15 tháng 4 năm 2019 Toán: ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN   I. Mục tiêu: 1.Kiến thức và kĩ năng:  - Biết đặt tính và thực hiện cộng, trừ các số tự nhiên . - Vận dụng...