Dạy tức là học hai lần''

Ngày 15 tháng 08 năm 2020

 » Tài nguyên » Giáo án dạy học

Khối 5

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
KHBD tuan 27

                                                          Tuần 27 Thứ hai ngày 25/5/2020 TOÁN:                                            TIẾT 135: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết tính thời gian của một chuyển động đều. - Biết quan hệ giữa thời gian với vận tốc và quãng đường. - Làm bài tập 1,2,3. II.Đồ dùng: Bảng...

KHBD tuan26

                                                           Tuần 26 Thứ hai ngày 18/5/2020 TOÁN:                                            TIẾT 130: VẬN TỐC I.Mục tiêu: Giúp HS - Có khái niệm ban đầu về vận tốc, đơn vị đo vận tốc - Biết tình vận tốc của một chuyển động đều - Học sinh yêu thích...

KHBD tuan 25

                                                            Tuần 25 Thứ hai ngày 11/5/2020 TOÁN: TIẾT 125: LUYỆN TẬP. I/ Mục tiêu : HS - Rèn luyện kỹ năng cộng và trừ số đo thời gian. - Vận dụng giải các bài toán thực tiễn. -Làm bài tập 1b, 2, 3 - Yêu thích...

KHBD tuan 24

                                                        Tuần 24 Thứ hai ngày 4/5/2020 TOÁN:                           TIẾT 116: LUYỆN TẬP CHUNG. I/ Mục tiêu : - Biết vận dụng các công thức tính diện tích, thể tích của hình đã học để giải các bài toán liên quan có yêu cầu...

KHBH tuần 27 lớp 5/3

TUẦN 27Thứ  hai  ngày 25 tháng 5 năm 2020TOÁNLUYỆN TẬPI. MỤC TIÊU1. Kiến thức: Củng cố về cách tính thời gian.2. Kĩ năng: Biết tính thời gian của một chuyển động diều. Biết quan hệ giữa thời gian, vận...

KHBH tuần 26 lớp 5/3

TUẦN 26 Thứ  hai  ngày 18 tháng 5 năm 2020 TOÁN   VẬN TỐC   I. MỤC TIÊU           1. Kiến thức: Có khái niệm ban đầu về vận tốc, đơn vị đo vận tốc.           2. Kĩ năng:    Biết tính vận tốc của một chuyển động...

KHBH tuần 23 - Khối 5

TUẦN 23   Thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2020   Toán XĂNG-TI-MÉT KHỐI, ĐỀ-XI-MÉT KHỐI I.     Phần kiến thức: - HS đọc phần kiến thức ở SGK trang 116 để: - Có biểu tượng về xăng - ti - mét khối và đề - xi...

Các bài ôn tập cho HS trong thời gian nghỉ dịch Covit 19

Ôn tập môn Tiếng việt lớp 5 Đề kiểm tra cuối tuần 19 Tiếng Việt lớp 5 I – Bài tập về đọc hiểu Cho và nhận               Một cô giáo đã giúp tôi hiểu rõ ý...

KHBH tuần 22 - Khối 5

TUẦN 22   Thứ hai ngày 20 tháng 4 năm 2020 Toán LUYỆN TẬP Bài tập cần làm:  Bài 2 trang 110:  Đọc đề ở SGK và làm bài vào vở.  Hướng dẫn: Nắm lại cách tính diện tich  xung quanh  và diện tích  toàn phần...

KHBD tuần 22 .

TUẦN 22 Toán LUYỆN TẬP Bài tập cần làm:  Bài 2 trang 110:  Đọc đề ở SGK và làm bài vào vở.  Hướng dẫn: Nắm lại cách tính diện tich  xung quanh  và diện tích  toàn phần hình hộp chữ nhật - YC HS đọc...

KHBD tuan 19 và LBG tuan 19

                                                             Tuần 19 Thứ hai ngày 06/01/2020 TOÁN                         Tiết 91:    DIỆN TÍCH HÌNH THANG I. Mục tiêu:   Giúp học sinh: - KT-KN: Biết tính diện tích hình thang,biết vận dụng giải các bài tập liên quan. -TĐ: Yêu thích học toán II. Đồ dùng dạy...

KHBD tuan 18.

Tuần 18 Thứ hai ngày 23/12/2019 TOÁN                                    DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC I. Muc tiêu: -KT-KN: - Biết tính diện tích hình tam giác. -TĐ: HS yêu thích môn học II. Chuẩn bị: - 2 hình tam giác bằng nhau. III. Các hoạt động dạy học:   HOẠT ĐỘNG...

KHBD tuyan 17.

Tuần 17 Thứ hai ngày 16/12/2019 TOÁN                                Tiết 81: LUYỆN TẬP CHUNG A. Mục tiêu:   Giúp học sinh: -KT-KN: - Biết thực hiện các phép tính với số thập phân và giải các bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm -TĐ: -...

KHBD tuan 16.

Tuần 16 Thứ hai ngày 9/12/2019 TOÁN                                          Tiết 76: LUYỆN TẬP A. Mục tiêu:   Giúp học sinh - KT-KN: - Biết tính tỉ số phần trăm của 2 số và ứng dụng trong giải toán  - TĐ: - Học  sinh yêu thích môn...

KHBD tuan 15.

                                                    Tuần 15 Thứ hai ngày 02/12/2019 TOÁN                                              Tiết 71: LUYỆN TẬP A. Mục tiêu 1 . Kiến thức : - Chia số thập phân cho số thập phân 2 . Kĩ năng : - Vận dụng để tìm x và giải các bài...