Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "

Ngày 21 tháng 01 năm 2020

 » Tài nguyên » Giáo án dạy học

Khối 5

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
KHBD tuan 19 và LBG tuan 19

                                                             Tuần 19 Thứ hai ngày 06/01/2020 TOÁN                         Tiết 91:    DIỆN TÍCH HÌNH THANG I. Mục tiêu:   Giúp học sinh: - KT-KN: Biết tính diện tích hình thang,biết vận dụng giải các bài tập liên quan. -TĐ: Yêu thích học toán II. Đồ dùng dạy...

KHBD tuan 18.

Tuần 18 Thứ hai ngày 23/12/2019 TOÁN                                    DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC I. Muc tiêu: -KT-KN: - Biết tính diện tích hình tam giác. -TĐ: HS yêu thích môn học II. Chuẩn bị: - 2 hình tam giác bằng nhau. III. Các hoạt động dạy học:   HOẠT ĐỘNG...

KHBD tuyan 17.

Tuần 17 Thứ hai ngày 16/12/2019 TOÁN                                Tiết 81: LUYỆN TẬP CHUNG A. Mục tiêu:   Giúp học sinh: -KT-KN: - Biết thực hiện các phép tính với số thập phân và giải các bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm -TĐ: -...

KHBD tuan 16.

Tuần 16 Thứ hai ngày 9/12/2019 TOÁN                                          Tiết 76: LUYỆN TẬP A. Mục tiêu:   Giúp học sinh - KT-KN: - Biết tính tỉ số phần trăm của 2 số và ứng dụng trong giải toán  - TĐ: - Học  sinh yêu thích môn...

KHBD tuan 15.

                                                    Tuần 15 Thứ hai ngày 02/12/2019 TOÁN                                              Tiết 71: LUYỆN TẬP A. Mục tiêu 1 . Kiến thức : - Chia số thập phân cho số thập phân 2 . Kĩ năng : - Vận dụng để tìm x và giải các bài...

KHBD tuan 13.

  Tuần 13 Thứ hai ngày 18/11/2019                  TOÁN                                         Tiết 61: LUYỆN TẬP CHUNG A. Mục tiêu:   - KT-KN: Biết thực hiện phép cộng, trừ, nhân các số thập phân                 Nhân  một số thập phân với một tổng hai số thập phân - TĐ: Yêu...

KHBH tuan 12.

TUẦN 12   Thứ hai ngày 11/11/2019               CHÀO CỜ  I.MỤC TIÊU: Củng cố việc chấp hành nôi quy trường lớp và nề nếp học tập Rèn kỹ năng tập hợp ĐHĐN Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước II.CÁC HOẠT ĐỘNG:   Hoạt động của giáo...

KHBH tuan 11.

Thứ hai ngày 04/11/2019                  CHÀO CỜ  I.MỤC TIÊU: Củng cố việc chấp hành nôi quy trường lớp và nề nếp học tập Rèn kỹ năng tập hợp ĐHĐN Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước II.CÁC HOẠT ĐỘNG:   Hoạt động của giáo viên Hoạt động...

KHBH tuần 11 lớp 5/3

TUẦN 11 Thứ  hai  ngày 4 tháng 11 năm 2019   CHÀO CỜ   I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Củng cố việc chấp hành nội quy, nề nếp học tập.      2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo liên đội và...

KHBH tuan 10.- lop 5.2

                                                                TUẦN 10   Thứ hai ngày 21/10/2019                  CHÀO CỜ  I.MỤC TIÊU: Củng cố việc chấp hành nôi quy trường lớp và nề nếp học tập Rèn kỹ năng tập hợp ĐHĐN Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước II.CÁC HOẠT ĐỘNG:   Hoạt động của...

KHBH tuần 10 lớp 5/3

TẬP ĐỌC   ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I( tiết 1)   I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố các bài tập đọc đã học từ tuần 1 đến tuần 9.       2. Kỹ năng: - HS đọc trôi chảy, lưu loát các bài tập...

KHBH tuan 9. lop 5.2

                                                                TUẦN 9   Thứ hai ngày 14/10/2019                 CHÀO CỜ  I.MỤC TIÊU: Củng cố việc chấp hành nôi quy trường lớp và nề nếp học tập Rèn kỹ năng tập hợp ĐHĐN Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước II.CÁC HOẠT ĐỘNG:   Hoạt động của...

KHBH tuan 8.

TUẦN 8   Thứ hai ngày 7/10/2019                  CHÀO CỜ  I.MỤC TIÊU: Củng cố việc chấp hành nôi quy trường lớp và nề nếp học tập Rèn kỹ năng tập hợp ĐHĐN Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước II.CÁC HOẠT ĐỘNG:   Hoạt động của giáo...

KHBH tuần 8 lớp 5/3

TUẦN 8                                                                                                          Thứ hai ngày 7 tháng 10 năm 2019   CHÀO CỜ   I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Củng cố việc chấp hành nội quy, nề nếp học tập.      2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng tập hợp đội hình theo liên đội...

KHBH tuan 7 .

                                                              TUẦN 7   Thứ hai ngày 30/9/2019              CHÀO CỜ  I.MỤC TIÊU: Củng cố việc chấp hành nôi quy trường lớp và nề nếp học tập Rèn kỹ năng tập hợp ĐHĐN Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước II.CÁC HOẠT ĐỘNG:   Hoạt động của...

KHBH Tuần 7 lớp 5/3

TẬP ĐỌC                                                                                                               NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT   I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Hiểu ý nghĩa câu chuyện : Khen ngợi sự thông minh , tình cảm gắn bó của cá heo với con người .( trả lời được các câu hỏi...

KHBH Tuần 6 lớp 5/3

TẬP ĐỌC   SỰ SỤP ĐỔ CỦA CHẾ ĐỘ A-PÁC-THAI I.MỤC TIÊU: 1. Kiến thức : Hiểu nội dung : Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi và cuộc đấu tranh đòi bình đẳng của những người da màu . (...

KHBH tuan 5 -lop 5.2.

                                                                TUẦN 5   Thứ hai ngày 16/09/2019                CHÀO CỜ  I.MỤC TIÊU: Củng cố việc chấp hành nôi quy trường lớp và nề nếp học tập Rèn kỹ năng tập hợp ĐHĐN Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước II.CÁC HOẠT ĐỘNG:   Hoạt động của...

KHBH tuan 4 -lop 5.2.

                                                           TUẦN 4   Thứ hai ngày 9/09/2019                 CHÀO CỜ  I.MỤC TIÊU: Củng cố việc chấp hành nôi quy trường lớp và nề nếp học tập Rèn kỹ năng tập hợp ĐHĐN Giáo dục lòng yêu quê hương đất nước II.CÁC HOẠT ĐỘNG:   Hoạt động của...